Britská válečná medaile

British War Medal
     
Název:
Name:
Britská válečná medaile British War Medal
Název v originále:
Original Name:
British War Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
stříbrná medaile
bronzová medaile
Silver Medal
Bronze Medal
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
A.R. Litherland, B.T. Simpkin: Spink´s Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals with valuations, London 1990
URL : https://www.valka.cz/Britska-valecna-medaile-t127265#430705 Verze : 0
     
Název:
Name:
Britská válečná medaile stříbrná British War Medal Silver
Název v originále:
Original Name:
British War Medal Silver
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- udělováno všem důstojníkům a členům mužstva britských a imperiálních sil, kteří sloužili po předem stanovený časový rámec (nejčastěji 28 dní) během jakékoliv fáze války anebo zemřeli během aktivní služby během té doby. Platnost byla dále rozšířena i na roky 1919 a 1920 při odklízení námořních min, stejně jako účast při operacích v severním a jižním Rusku, východobaltském regionu, Sibiři, Černém a Kaspickém moři, a intervenci v Ruské občanské válce - awarded to all officers and men of British and Imperial forces who had served for a prescribed period (mostly 28 days) during any stage of the war, or who had died on active service before the completion of this period. Eligibility was subsequently extended to cover service in 1919 and 1920 in mine-clearing at sea as well as participation in operations in North and South Russia, the eastern Baltic region, Siberia, the Black Sea and the Caspian Sea, and during the allied intervention in the Russian Civil War
Zdroje:
Sources:
A.R. Litherland, B.T. Simpkin: Spink´s Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals with valuations, London 1990
URL : https://www.valka.cz/Britska-valecna-medaile-t127265#430707 Verze : 0
     
Název:
Name:
Britská válečná medaile bronzová British War Medal Bronze
Název v originále:
Original Name:
British War Medal Bronze
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- udělována čínským, maltským, egyptským, indským a dalším pracovním sborům, makedonskému mulovému sboru a dalším domorodcům mobilizovaným do válečné služby a kteří obdrželi vojenský žold - awarded to the Chinese, Maltese, Egyptian, Indian and other Labour Corps, the Macedonian Mule Corps and to other native personnel mobilised for war service and who received military rates of pay
Zdroje:
Sources:
A.R. Litherland, B.T. Simpkin: Spink´s Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals with valuations, London 1990
URL : https://www.valka.cz/Britska-valecna-medaile-t127265#430708 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více