Main Menu
User Menu

Brigádní generál

Brigadier General

Brigadier General

Česky: Brigádní generál
English: Brigadier General
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Brigádní generál
Link to the Dictionary Entry Brigadier General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Brigadni-general-t241777#668713Verze : 1
MOD