Main Menu
User Menu

Brigádní generál

Brigadier General

Brigadier General

Česky: Brigádní generál
English: Brigadier General
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Brigádní generál
Link to the Dictionary Entry Brigadier General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1895 Nicholson, William
DD.06.1937 Montgomery, Bernard Law

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Brigadni-general-t241477#668077Verze : 1
MOD