Main Menu
User Menu

Brigádní generál

Brigadier General

Brigadegeneral

Česky: Brigádní generál
English: Brigadier General
Deutsch: Brigadegeneral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Brigádní generál
Link to the Dictionary Entry Brigadier General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1952 Andersen, Kurt
01.09.1957 Kroh, Hans
18.12.1962 Hrabak, Dietrich
DD.MM.1966 Krupinskí, Walter
DD.MM.1966 Rall, Günther
01.04.1970 Barkhorn, Gerhard
01.10.1971 Obleser, Friedrich

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Brigadni-general-t236867#654597Verze : 1
MOD