Main Menu
User Menu
Reklama

Brazauskas, Algirdas Mykolas

Brazauskas, Algirdas Mykolas


Narodený v roku 1932.


Ukončil štúdium na polytechnike v Kovne.


Prvý tajomník KS Litevskej SSR v rokoch 1988-1990.
Predstaviteľ postkomunistickej Litevskej demokratickej strany práce.


V rokoch 1993- 1998 prezidentom Litvy.


Založené pri linkovaní.


Zdroje:
DĚJINY POBALTSKÝCH ZEMÍ – Luboš Švec, Vladimír Macura, Pavel Štol, vydané roku 1996 ISBN 80-7106-154-9
http://pl.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Brazauskas
URL : https://www.valka.cz/Brazauskas-Algirdas-Mykolas-t68705#240931Verze : 0
Reklama