Main Menu
User Menu
Reklama

Bratislava, Hurbanovy kasárna [RRRR-2010]

Hurban Barracks / Hurbanove kasárne

     
Název:
Name:
Hurbanovy kasárna
Originální název:
Original Name:
Hurbanove kasárne
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Honvédske kasárne
Obec:
Municipality:
Bratislava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°08'56.77"N 17°06'52.23"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.06.1945-15.09.1950
1. oddělení (operační) 4. oblasti
1st Department (Operating) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
2. oddělení (zpravodajské) 4. oblasti
2nd Department (Intelligence) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
3. oddělení (školské) 4. oblasti
3rd Department (School) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
4. oddělení (organisační) 4. oblasti
4th Department (Organisational) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
6. oddělení (materiální) 4. oblasti
6th Department (Material) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
7. oddělení (dopravní) 4. oblasti
7th Department (Transport) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
8. oddělení (zvláštních úkonů) 4. oblasti
8th Department (Special Tasks) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
9. oddělení (válečného materiálu) 4. oblasti
9th Department (War Equipment) of the 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
Týl vojenské oblasti 4
Rear of 4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
Vojenská oblast 4
4th Military Area
01.06.1945-15.09.1950
Štáb 4. oblasti
Staff of the 4th Military Area
01.05.1946-15.09.1950
5. oddělení (obranného zpravodajství) 4. oblasti
5th Department (Defence Intelligence) of the 4th Military Area
01.10.1949-01.01.1954
Krajské vojenské velitelství Bratislava
Regional Military Command Bratislava
01.10.1949-15.12.1951
Městské vojenské velitelství Bratislava
City Military Command Bratislava
15.12.1951-01.01.1954
Obvodové vojenské velitelství Bratislava I
1st City District Military Command Bratislava
15.12.1951-01.01.1954
Obvodové vojenské velitelství Bratislava II
2nd City District Military Command Bratislava
15.12.1951-01.01.1954
Obvodové vojenské velitelství Bratislava III
3rd City District Military Command Bratislava
15.12.1951-01.01.1954
Obvodové vojenské velitelství Bratislava IV
4th City District Military Command Bratislava
01.01.1954-01.01.1992
Krajská vojenská správa Bratislava
County Military Administration Bratislava
01.01.1954-01.04.1960
Obvodová vojenská správa Bratislava I
1st City District Military Administration Bratislava
01.01.1954-01.04.1960
Obvodová vojenská správa Bratislava II
2nd City District Military Administration Bratislava
01.01.1954-01.04.1960
Obvodová vojenská správa Bratislava III
3rd City District Military Administration Bratislava
01.01.1954-01.04.1960
Obvodová vojenská správa Bratislava IV
4th City District Military Administration Bratislava
01.01.1954-DD.MM.1961
Okresná vojenská správa Bratislava - okolie
District Military Administration Bratislava - Countryside
01.04.1960-31.12.1992
Městská vojenská správa Bratislava
City Military Administration Bratislava
DD.MM.1961-31.12.1992
Okresná vojenská správa Bratislava - vidiek
District Military Administration Bratislava - Countryside
01.09.1976-31.12.1992
Obvodová vojenská správa Bratislava I
1st City District Military Administration Bratislava
01.09.1976-31.12.1992
Obvodová vojenská správa Bratislava II
2nd City District Military Administration Bratislava
01.09.1976-31.12.1992
Obvodová vojenská správa Bratislava III
3rd City District Military Administration Bratislava
01.09.1976-31.12.1992
Obvodová vojenská správa Bratislava IV
4th City District Military Administration Bratislava
01.06.1986-31.12.1992
Obvodová vojenská správa Bratislava V
5th City District Military Administration Bratislava
01.01.1992-31.12.1992
Vyšší doplňovací velitelství Bratislava
Higher Replacement Headquarters Bratislava


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.11.2010 scivilnené
Poznámka:
Note:
Vojenský objekt od roku 1862 (1850?)
Zdroje:
Sources:
kultura.sme.sk

Bratislava, Hurbanovy kasárna [RRRR-2010] - Vyznačenie objektu ma katastrálnej mape Bratislava - Staré mesto

Vyznačenie objektu ma katastrálnej mape Bratislava - Staré mesto
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-Hurbanovy-kasarna-RRRR-2010-t127141#430419Verze : 0
MOD
Reklama