Botulotoxin

1 gram botulinu by dokázal údajně zabít 10 miliónů lidí
Botulotoxin - botulin

botulin
URL : https://www.valka.cz/Botulotoxin-t375#35012 Verze : 0
Zkrácená a upravená verze epidemiologické studie SZÚ 2001


Ze epidemiologických údajů vyplývá, že zdrojem intoxikace botulotoxinem jsou zeleninové a masové konzervy. Clostridia se do konzerv dostanou prostřednictvím svých spór, které se nacházejí na špatně omyté zelenině nebo nedostatečně vypraných střevech zvířat. Za optimálních podmínek se ze spór vyvinou v konzervě bakterie Cl.botulinum a začnou produkovat botulotoxin, který je termolabilní, 15 minutový var je zničí. Dominujícím zdrojem jsou konzervy zelenin a masa, především ze zabíjaček, připraveny doma. Výjimkou nejsou ani průmyslově vyrobené konzervy, např. lečo s moravskou klobásou nebo jahodový kompot. Z domácích konzerv k nejčastěji udávaným patří uzené maso, tlačenka, paštika, klobásy, huspenina, sekaná, ale také petržel nebo fazole v kyselém nálevu. Z analýzy zdrojů, které byly vyrobeny průmyslově plyne, že počet postižených k počtu možných exponovaných je velmi malý.
Botulismus, jak známo, má několik forem: klasický neboli alimentární, ranný a kojenecký. V minulosti se lékaři nejčastěji setkali s případy alimentárního a okrajově kojeneckého botulismu. Epidemiologie ranného botulismu se změnila. Dříve se vyskytovalo toto onemocnění v souvislosti se vznikem rány (ve válce, při sportu apod.), která byla kontaminovaná spórami nebo vegetativními formami Cl.botulinum a to nejčastěji ze stolice. V současnosti incidence ranného botulismu stoupá s počtem narkomanů. Bylo zjištěno, že narkomani při dlouhodobé subkutánní aplikaci heroinu mají příznaky botulismu. U těchto osob je začátek respiračního selhání náhlý a bez obvyklých klinických obtíží zákeřný.
Ve většině registrovaných případů je botulismus diagnostikován klinicky, u jedné třetiny i laboratorně. Botulotoxin, který patří k nejjedovatějším substancím, které člověk zná, blokuje na zakončení periferních motorických nervů uvolnění acetylcholinu. Tím zabraňuje přenosu vzruchu z nervu na sval a dochází k obrnám. Klinické příznaky jsou zpočátku zažívacího charakteru (nevolnost, zvracení, křeče) tak, jako tomu bylo např. u žen v Dobříši, které konzumovaly jahodový kompot, ale tyto příznaky mohou chybět. Dominantní jsou příznaky z postižení periferních nervů: mlhavé vidění, ptóza-pokleslé horní vičko, mydriáza-rozšířené zornice, diplopie-dvojité vidění, dysfagie-poruchy zažívání, dysfonie-poruchy řeči, sucho v ústech, zástava střevní peristaltiky, zástava močení. Život ohrožuje ochrnutí dýchacích svalů. V některých případech lze diagnózu botulismu stanovit pomocí elektromyografických záznamů, které jsou v případě botulismu vždy typické, zatímco výsledky laboratorních sérologických vyšetření jsou mnohdy negativní a klinické příznaky nezřetelné .
Laboratorně lze botulismus diagnostikovat průkazem botulotoxinu v krvi, zvratcích, ve stolici postiženého, ve zbytku inkriminované potravy. Mikrob lze izolovat ze stolice osob. Rovněž se provádí biologický pokus na laboratorních myších.
V ranných poválečných letech nebyly alimentární intoxikace systematicky sledovány. Botulismus, vzhledem k jeho typickým očním symptomům (ptóza-pokleslé horní víčko, diplopie-dvojité vidění – obé důsledek obrny určitých okohybných nervů) diagnostikovali zejména oční lékaři.
Až v roce 1979 byl hlášen případ čtyřměsíčního kojence v o.Havlíčkův Brod. Po 60denní hospitalizaci se klinický stav dítěte s klasickými příznaky infekce upravil a onemocnění skončilo uzdravením. Druhý případ se vyskytl rovněž ve Východočeském kraji o 10 let později u osmiměsíčního kojence. Chlapec několikrát zvracel, byl plačtivý, spavý a měl nízkou tělesnou teplotu. 15.12.89 náhle zemřel (syndrom náhlého úmrtí kojence). Jako zdroj nákazy byl v anamnéze uváděn dudlík máčený v medu. Vzorky medu byly laboratorně vyšetřeny s negativním výsledkem.
Z evidovaných 102 případů alimentárního botulismu v ČR bylo 56 mužů a 27 žen. U 19 osob se v záznamech nepodařilo zjistit pohlaví, dá se však předpokládat dvojnásobně vyšší počet onemocnění u mužů už proto, že častěji konzumují studenou konzervovanou stravu.
Distribuce dle věku postižených ukazuje, že 76 případů bylo u dospělých osob a 11 u dětí. U 15 osob není věk znám. Geografická distribuce postižených osob označuje Jihomoravský, Severomoravský a Středočeský kraj za lokality s vyšším počtem hlášených případů.
Do roku 1989 nebylo hlášeno žádné úmrtí dospělého na botulismus. V roce 1990 zemřeli dva muži ze Severočeského kraje, zdrojem byli zakoupení sledi, které konzumovali po zcela nevhodné úpravě bez předchozího tepelného zpracování (třetí konzument se uzdravil). V roce 1993 zemřel jednašedesátiletý muž z Jihomoravského kraje, zdrojem byly zavináče.
Poslední smrtelný případ byla 60letá žena v okrese Most.
U ostatních registrovaných nemocných došlo po zahájení klasické léčby (podání směsi protilátek, proti botulotoxinu) k odeznění příznaků a uzdravení obvykle bez vedlejších následků.
URL : https://www.valka.cz/Botulotoxin-t375#48049 Verze : 0
Botulotoxin může způsobit těžkou intoxikaci nebo smrt v řádově velmi nízkých koncentracích. Uměle ho však (jako biologický prostředek) nelze připravit v absolutně čisté formě. Šance, že by někdo provedl biologický útok botulotoxinem s použitím několika gramů je tedy vysloveně zanedbatelná - irácká armáda nedosahovala žádných zásadních výsledků ani když použila bomby s náplní mnoha set kilogramů přečištěného roztoku botulotoxinu.
URL : https://www.valka.cz/Botulotoxin-t375#48054 Verze : 0
Botulin patry medzi jedovate latky, vyskytuje sa ako prašok alebo kvapalina. Je bez zapachu . Zasahuje nervovy system, telesne tkaniny, zposobuje dehydrataciu a ochrnutie. Učinna davka je pri vdychnuti 0,1 mg ,pri požiti 0,07 mg a pri vstupe cez pokožku (cez poranenie) 0,00007 mg na osobu.


- ------------------------
Článek byl přesunut ze zrušeného odkazu Botulin v rámci zlepšování přehlednosti fóra. Původním autorem je Michy, kterému se tímto omlouvám za to, že mě nenapadl důmyslnější způsob jak v rámci úpravy přehlednosti fóra článek přesunout a nezměnit jeho příslušnost k autorovi.
S pozdravem a přáním hodně síly do dalších diskuzí
Fleming
URL : https://www.valka.cz/Botulotoxin-t375#58155 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více