Main Menu
User Menu

Bosensko-hercegovský pěší pluk č. 1

Bosnisch-hercegovinisches Infanterieregiment Nr. 1

     
Název:
Name:
Bosensko-hercegovský pěší pluk č. 1
Originální název:
Original Name:
Bosnisch-hercegovinisches Infanterieregiment Nr. 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1894
Předchůdce:
Predecessor:
Bosensko-hercegovské pěší prapory č. 1, č. 5 a č. 9
Datum zániku:
Disbanded:
XX.XX.XXXX
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Dislokace:
Deployed:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX

Velitel:
Commander:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Čestný název:
Honorary Name:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Vyznamenání:
Decorations:
XX.XX.XXXX
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907.
URL : https://www.valka.cz/Bosensko-hercegovsky-pesi-pluk-c-1-t47373#331047Verze : 0
MOD
Bosensko-hercegovinský peší pluk č. 1 (bhIR 1)


Bosnisch-herzegowinisches Infanterieregiment Nr.1
(vytvorený v roku 1894)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Carl von Stöhr
veliteľstvo pluku, I. a IV. prápor (Wien), II. prápor (Wiener Neustadt), III. prápor (Sarajevo)
nadriadené útvary: 25. pešia divízia (II. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 94% Chorváti a Srbi (a Bosniaci), 6% ostatní
doplňovací obvod: Sarajevo (v súčasnosti Sarajevo v Bosne a Hercegovine)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
bhIR 1 (I, II, a IV. prápor) v zostave 49. pešej brigády 25. pešej divízie (II. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku
III. prápor bhIR 1 v zostave 10. horskej brigády 48. pešej divízie (XV. armádny zbor) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Bosensko-hercegovsky-pesi-pluk-c-1-t47373#184923Verze : 0
Z historie


Bosensko-hercegovský pěší pluk č. 1 byl zformován k 1. lednu 1894 ze samostatných bosensko-hercegovských pěších praporů, a to konkrétně z:
- bosensko-hercegovského pěšího praporu č. 1 (zřízen 1885),
- bosensko-hercegovského pěšího praporu č. 5 (zřízen 1889),
- bosensko-hercegovského pěšího praporu č. 9 (zřízen 1892).
Zdroj:
Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907.
URL : https://www.valka.cz/Bosensko-hercegovsky-pesi-pluk-c-1-t47373#331048Verze : 0
MOD
Bosensko-hercegovský pěší pluk č. 1 - mírová dislokace k 1. dubnu 1914


Štáb pluku (Regimentsstab): Wien
1. Kulometný oddíl (Masschinengewehrabteilung): Wien
2. Kulometný oddíl (Masschinengewehrabteilung): Wiener Neustadt
3. Kulometný oddíl (Masschinengewehrabteilung): Sarajevo
1. prapor (Bataillon): Wien
2. prapor (Bataillon): Wiener Neustadt
3. prapor (Bataillon): Sarajevo
4. prapor (Bataillon): Wien
Náhradní prapor (Ersatzbataillonskader):


Zdroj:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Bosensko-hercegovsky-pesi-pluk-c-1-t47373#386140Verze : 0
MOD
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Bosensko-hercegovsky-pesi-pluk-c-1-t47373#410878Verze : 0