Main Menu
User Menu
Reklama

Bořejov

místní část Ždírce, okr. Česká Lípa

     
Název:
Name:
Bořejov
Originální název:
Original Name:
Bořejov
Další názvy:
Other Names:
Borschim
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Ždírec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°30'33.00"N 14°37'10.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Jakuba
Fara
Vesnické stavby
Dlážděná komunikace
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%99ejov
URL : https://www.valka.cz/Borejov-t236379#653372Verze : 1
Kostel sv. Jakuba Staršího (Většího)


Původní dřevěný kostel stejného zasvěcení vznikl ve vsi pravděpodobně kolem poloviny 14. století (doložen 1352). Roku 1703 jej definitivně nahradil současný zděný jednolodní barokní kostel s polygonálním závěrem presbytáře. Roku 1825 dostal kostel přistavěnu k západnímu průčelí věž na kterou byly roku 1868 osazeny hodiny. Na vnější zdi kostela, v prostoru presbytáře, je umístěna pamětní deska na padlého rodáka z Bořejova (dali ji tam umístit jeho rodiče).


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Bořejov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Borejov-t236379#653373Verze : 0
Fara


Areál barokní fary (čp. 4) nyní užívané k běžnému bydlení, pochází z let 1725 až 1727. Soubor je tvořen 3 stavbamy. Roubená stodola, která stojí samostatně, zděná budova chlévu, která přiléhá k jednopatrové roubené stavbě fary, která má patro vynášené podstávkou a je kryta valbovou střechou.


Zdroj:
https://pamatkovykatalog.cz/fara-16163895

Bořejov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Borejov-t236379#653376Verze : 0