Main Menu
User Menu

Borecký, Bohumil

     
Příjmení:
Surname:
Borecký
Jméno:
Given Name:
Bohumil
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumil Borecký
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.07.1891 Praha
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.10.1954 Tajšet-Bratsk /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 14. divise (1945)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
thumbnail.myheritageimages.com
URL : https://www.valka.cz/Borecky-Bohumil-t72736#511849Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Borecký
Jméno:
Given Name:
Bohumil
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumil Borecký
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.09.1993 generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
28.02.1936-23.12.1936 Velitel : Cyklistický prapor 3
23.12.1936-01.11.1937 Velitel : Cyklistický prapor 3
01.01.1938-24.09.1938 Velitel : Hraničářský pluk 6
DD.06.1945-27.10.1945 Velitel : 14. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.06.1945-27.10.1945 velitel 14. divise
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1996

Medaile Za hrdinství
Medal for Heroism
in memoriam

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.RRRR

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
thumbnail.myheritageimages.com
URL : https://www.valka.cz/Borecky-Bohumil-t72736#511853Verze : 0
MOD
generálmajor in memoriam Borecký Bohumil


* 14.07.1891 Praha,
+ 14.10.1954 Tajšet /Taishet/ ZSSR.


01.10.1910 - prezentovaný k výkonu vojenskej služby ako jednoročný dobrovolník - c. k. peší pluk 59 v Salzburgu, absolvoval školu dôstojníkov v zálohe,
01.10.1911 - preložený do zálohy,
1911-1914 - pracoval ako učiteľ,
27.07.1914 - počas mobilizácie nastúpil službu v c. k. pešom pluku 36, po zdokonaľovaciom výcviku odišiel ako veliteľ čaty na ruskú frontu,
11.03.1915 - padol pri Sokove do ruského zajatia,
24.06.1916 - prihlásil sa do légií v Rusku,
05.07.1916 - prezentovaný u záložnej roty Českej družiny v Kieve,
22.06.1917 - vykonáva nábor do čs. légií v zajateckých táboroch vo Ferganskej oblasti,
23.06.1917 - povýšený na podporučíka,
01.07.1917 - služba v 8. čs. streleckom pluku, na funkciách od veliteľa čaty po veliteľa práporu, zúčastnil sa bojov v Krasnojarsku, bojov o Molebský závod, dobitia Kunguru a veľa ďalších bojov na transibírskej magistrále,
29.11.1918 - povýšený na kapitána,
26.04.1920 - povýšený na majora,
06.06.1920 - s plukom sa vrátil do vlasti /odplávali z Vladivostoku/,
31.07.1920 - dorazil do Opavy,
13.09.1920 - nastúpil službu u pešieho pluku 8 v Českém Těšíne,
05.12.1920 - premiestnený k pešiemu pluku 21 v Čáslavy ako veliteľ práporu,
22.12.1922 - povýšený na podplukovníka,
28.03.1923 - veliteľ práporu v pešom pluku 13,
01.10.1923 - odoslaný na nútenu dovolenku /služobne nespôsobilí/.
01.05.1924 - nastúpil službu v pešom pluku 14 v Košiciach, veliteľ práporu a súčastne veliteľ školy pre dôstojníkov pechoty v zálohe,
31.12.1933 - 28.02.1936 - zástupca veliteľa pešieho pluku 25 v Komárne,
29.02.1936 - veliteľ cyklistického práporu 3 v Leviciach,
23.12.1936 - povýšený na plukovníka,
01.01.1937 - veliteľ hraničiarského pluku 6 v Šumperku,
15.12.1938 - pridelený dôstojník veliteľstva IV. zboru v Olomouci,
01.07.1939 - dovolenka na neurčito,
01.01.1940 - preložený do výslužby, odzačiatku sa zapojil do odboja,
leto 1943 - zástupca veliteľ krajského veliteľstva severovýchodne Čechy /Obrana národa/ brig. generála Bláhy,
jún 1944 - zástupca veliteľa Obrany národa,
Spolupracoval s výsadkom Barium,
december 1944 - zatknutý Gestapom, v zajati prežil až do oslobodenia,
26.05.1945 - nastúpil službu v československej armáde ako veliteľ 14. divízie v Hradci Králové,
15.02.1946 - zástupca veliteľa 5. divízie v Českých Budejoviciach,
01.04.1948 - preložený do zálohy,
09.06.1949 - zatknutý štátnov bezpečnosťou,
10.06.1949 - odovzdaný do rúk NKVD, následne bol odvlečený do Rakúska a neskôr do ZSSR,
25.03.1950 - odsúdený na 25 rokov v nápravnom tábore za protisovietskú činnosť v légiach,
14.10.1954 - zomiera na komplikácie po ťažkom zápale pľúc vo zvláštnom tábore Ministrerstva štátnej bezpečnosti č. 17 v Tajšete,
30.09.1993 - povýšený in memoriam do hodnosti generálmajora, rehabilitovaný a vyznamenaný medailov Za hrdinstvo.


Vyznamenania:
Československý vojnový kríž 1918, Československý rád Sokol s mečmi, Československá revolučna medaila, Československá medaila Víťazstva, Československý vojnový kríž 1939, Československá vojenská medaila Za zásluhy I. stupňa, Československá medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Medaila Českej republiky Za hrdinstvo.


Pamätná doska na pechotnom zrube K-S 8 "U Králik".Zdroj : VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Borecky-Bohumil-t72736#257875Verze : 0