Main Menu
User Menu

Bojové /operační/ složení

Bojové /operačné/ zloženie

BOJOVÉ /OPERAČNÍ/ SLOŽENÍ


skutečný stav organických sil a prostředků útvaru nebo svazku /operačního svazu/, jakož i posilových prostředků, které jim nadřízený přidělil ke splnění bojového úkolu. Je určeno tabulkami počtů, avšak může se měnit podle rozhodnutí nadřízeného tak, aby bylo co nejlépe zabezpečeno splnění stanoveného úkolu. Propočty bojového /operačního/ složení vojsk se provádějí v taktickém /operačním a strategickém/ měřítku.


Jako taktická kalkulační jednotka se zpravidla používá prapor /oddíl/ nebo u speciálních vojsk rota, letka; na operačním /strategickém/ stupni obvykle divize, samostatná brigáda nebo pluk druhu vojska /druhu ozbrojených sil/.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Bojove-operacni-slozeni-t141185#457961Verze : 0
MOD