Main Menu
User Menu

Bojová stuha Obchodního loďstva

Merchant Marine Combat Bar

     
Název:
Name:
Bojová stuha Obchodního loďstva
Název v originále:
Original Name:
Merchant Marine Combat Bar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
stuha
Poznámka:
Note:
- vyznamenání bylo poskytováno jen jako stuha
- bylo udělováno příslušníkům Obchodního loďstva, kteří sloužili na lodi, která byla napadena nebo poškozena přímo nepřítelem nebo nepřátelskými bojovými prostředky (mina)
- ke stuze se přidávala stříbrná hvězda, ta byla udělována pokaždé, když byl příslušník Obchodního loďstva přinucen opustit loď, jenž byla napadena nebo poškozena nepřítelem nebo nepřátelskými bojovými prostředky (mina)
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bojova-stuha-Obchodniho-lodstva-t240992#666694Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Bojová stuha Obchodního loďstva
Název v originále:
Original Name:
Merchant Marine Combat Bar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bojova-stuha-Obchodniho-lodstva-t240992#666695Verze : 0
MOD