Bogatsch, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Bogatsch Bogatsch
Jméno:
Given Name:
Rudolf Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Bogatsch
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letectva General of the Flyers
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.09.1891 Wroclaw /
14.09.1891 Wroclaw /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.06.1970 Mnichov /
05.06.1970 Munich /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ IV. zboru protilietadlového delostrelectva Commanding General of the IV. Flak-Corps.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža. Recipient of Knight's Cross.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Bogatsch-Rudolf-t124781#424569 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bogatsch Bogatsch
Jméno:
Given Name:
Rudolf Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Bogatsch
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.10.1910 praporčík
18.08.1911 poručík
18.08.1915 nadporučík
01.02.1922 kapitán
01.02.1930 major
01.04.1933 podplukovník
01.04.1935 plukovník (Luftwaffe)
01.01.1938 generálmajor
01.01.1940 generálporučík
01.07.1941 generál letectva
18.10.1910 Fähnrich
18.08.1911 Leutnant
18.08.1915 Oberleutnant
01.02.1922 Hauptmann
01.02.1930 Major
01.04.1933 Oberstleutnant
01.04.1935 Oberst (Luftwaffe)
01.01.1938 Generalmajor
01.01.1940 Generalleutnant
01.07.1941 General der Flieger
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Bogatsch-Rudolf-t124781#424572 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více