Boenicke, Walter

     
Příjmení:
Surname:
Boenicke Boenicke
Jméno:
Given Name:
Walter Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Boenicke
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letectva General of the Flyers
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.12.1895 Radisleben /
15.12.1895 Radisleben /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.04.1947 Münster /
21.04.1947 Münster /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu Veliteľstva letectva Stred Chief of Staff Air Force Commander Centre
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža. Recipient of Knight's Cross.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Boenicke
URL : https://www.valka.cz/Boenicke-Walter-t124077#422591 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Boenicke Boenicke
Jméno:
Given Name:
Walter Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Boenicke
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.10.1914 praporeční junker-svobodník
10.11.1914 praporeční junker-poddůstojník
24.11.1914 praporčík
15.01.1915 poručík
20.12.1919 nadporučík
01.07.1933 rytmistr
01.04.1934 kapitán (Luftwaffe)
01.12.1934 major
01.01.1937 podplukovník
01.04.1939 plukovník
01.09.1941 generálmajor
01.09.1943 generálporučík
01.03.1945 generál letectva
07.10.1914 Fahnenjunker-Gefreiter
10.11.1914 Fahnenjunker-Unteroffizier
24.11.1914 Fähnrich
15.01.1915 Leutnant
20.12.1919 Oberleutnant
01.07.1933 Rittmeister
01.04.1934 Hauptmann (Luftwaffe)
01.12.1934 Major
01.01.1937 Oberstleutnant
01.04.1939 Oberst
01.09.1941 Generalmajor
01.09.1943 Generalleutnant
01.03.1945 General der Flieger
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Boenicke
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Boenicke-Walter-t124077#424553 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více