Main Menu
User Menu

Böhm-Ermolliho skupina armád [1915-1916]

Heeresgruppe Böhm-Ermolli / Böhm-Ermolli Army Group

     
Název:
Name:
Böhm-Ermolliho skupina armád
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppenkommando Böhm-Ermolli
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.09.1915
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.06.1916
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
19.09.1915-15.06.1916 východoevropske válčište

Velitel:
Commander:
19.09.1915-15.06.1916 Böhm-Ermolli, Eduard von (General der Kavallerie)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
19.09.1915-15.06.1916 Bardolff, Karl (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1915-DD.06.1916 2. armáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- archivinformationssystem.gv.at
- www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Boehm-Ermolliho-skupina-armad-1915-1916-t106058#378962Verze : 0
MOD