Main Menu
User Menu
Reklama

Blízkovýchodní válčiště [1914-1918]

Middle East Theatre of Operations [1914-1918]

Prvá svetová vojna v rokoch 1914-1918 sa viedla na niekoľkých frontoch. Okrem všeobecne známeho západného, východného, talianskeho a balkánskeho bojiska prebiehali boje aj na menej známych a menej medializovaných bojiskách - išlo o bojiská v Afrike, Blízkom východe, Východnej Ázii a v Tichomorí.

Blízkovýchodné bojisko je územie, na ktorom prebiehali boje spojencov (prevažne jednotky Commonwealthu a Ruska) s Osmanskou ríšou a jej spojencami. Zahŕňa územia Egypta, Arabského poloostrova, Mezopotámie, Malej Ázie, Zakaukazsko a Tureckom pobrežie Čierneho Mora.

Bojové operácie na tomto bojisku sa začali 29.10.1914. Bojové operácie sa ukončili 30.10.1918 a mierové dohody boli podpísané 10.8.1920.

Bojové operácie na tomto bojisku môžme rozdeliť na 4 veľké kampane (Sinajská a Palestínska kampaň, kampaň v Mezopotámii, Kaukazská kampaň, Dardanelská kampaň) a niekoľko menších bojových operácií, prevažne na Arabskom poloostrove a v Perzii.

Mezopotámska kampaň sa začala v roku 1914 a s menšími prestávkami trvala až do marca 1917, keď Britské sily dobyli Bagdad.

Kaukazská kampaň sa začala v roku 1914 a bola ukončená po revolúcii v Rusku v roku 1917, keď po rozpade Ruskej armády v Zakaukazsku získala Osmanská ríša svoje stratené územia späť, oficiálne sa boje ukončii Brest-Litovským mierom.

Kampaň v Dardanelách sa začala 25.04.1915, bola ukončená evakuáciou jednotiek Commonwealthu v decembri toho istého roka.

Sinajsko-Palestínska kampaň sa začala ku koncu roku 1915, keď sa Osmanské vojská pokúsili preniknúť cez Suezský poloostrov do Egypta. Táto kampaň bola ukončená koncom roku 1917 dobitím Jeruzalema jednotkami Commonwealthu.

Arabské povstania: prebiehali s rôznou intenzitou od roku 1915 až do konca prvej svetovej vojny (a aj po nej). Niektoré povstania boli namierené proti Britom, iné proti Osmanskej ríši.

Zdroj: Zatiaľ spracované na základe wikipedie a môjho archívu.
URL : https://www.valka.cz/Blizkovychodni-valciste-1914-1918-t50563#194136Verze : 2
MOD
Reklama