Blatchford, Howard Peter

     
Příjmení:
Surname:
Blatchford Blatchford
Jméno:
Given Name:
Howard Peter Howard Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Howard Peter "Cowboy" Blatchford
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Wing Commander
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.02.1912 Edmonton /
25.02.1912 Edmonton /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.05.1943 15 km severozápadně od Haarlem /
03.05.1943 15 km NW of Haarlem /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 17. a 257. perutě RAF a fotografické jednotky
- velitel 257. perutě RAF
- velitel Digbyjského a Coltishallského křídla
- flight commander of No. 17 and No. 257 Squadron RAF and Photographic Development Unit
- commander of No. 257 Squadron RAF
- commander of Digby and Coltishall Wing
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso 2. sv. v. s 5 samostatnými sestřely, 3 sdílenými, 3 pravděpodobnými, 4 samostatně poškozenými a 1 sdíleným
- byl prvním kanaďanem, který ve 2. sv. v. dosáhl sestřelu (17.10.1939)
- byl sestřelen a zabit Obfw. Hansem Ehlersem (18. z 55) od II./JG 1, jeho tělo nebylo nikdy nalezeno
- canadian flying ace of WW2 with 5 solo claims, 3 shared, 3 probable, 4 damaged and 1 shared
- was first canadian, who shot down an aircraft in WW2 (17.10.1939)
- was shot down and killed by Obfw. Hans Ehlers (18th of 55) of II./JG 1, his body was never found
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Blatchford
www.cieldegloire.com
www.thegazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Blatchford-Howard-Peter-t65438#655984 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Blatchford Blatchford
Jméno:
Given Name:
Howard Peter Howard Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Howard Peter "Cowboy" Blatchford
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1937 poručík
DD.MM.1939 nadporučík
DD.06.1940 kapitán
DD.07.1941 major
DD.09.1941 podplukovník
DD.MM.1937 Pilot Officer
DD.MM.1939 Flying Officer
DD.06.1940 Flight Lieutenant
DD.07.1941 Squadron Leader
DD.09.1941 Wing Commander
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.02.1936-DD.MM.RRRR Královské letectvo
DD.MM.1937-20.04.1940 41. peruť RAF (pilot)
20.04.1940-DD.06.1940 212. peruť RAF (pilot)
DD.06.1940-DD.09.1940 Fotografická vývojová jednotka (velitel letky)
DD.09.1940-DD.09.1940 17. peruť RAF (velitel letky)
DD.09.1940-DD.07.1941 257. peruť RAF (velitel letky)
DD.07.1941-DD.09.1941 257. peruť RAF (velitel)
DD.09.1941-DD.04.1942 Digbyjské křídlo (velitel)
DD.04.1942-DD.02.1943 odpočinek
DD.02.1943-03.05.1943 Coltishallské křídlo (velitel)
DD.02.1936-DD.MM.RRRR Royal Air Force
DD.MM.1937-20.04.1940 No. 41 Squadron RAF (pilot)
20.04.1940-DD.06.1940 No. 212 Squadron RAF (pilot)
DD.06.1940-DD.09.1940 Photographic Development Unit (flight commander)
DD.09.1940-DD.09.1940 No. 17 Squadron RAF (flight commander)
DD.09.1940-DD.07.1941 No. 257 Squadron RAF (flight commander)
DD.07.1941-DD.09.1941 No. 257 Squadron RAF (commander)
DD.09.1941-DD.04.1942 Digby Wing (commander)
DD.04.1942-DD.02.1943 rest
DD.02.1943-03.05.1943 Coltishall Wing (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Blatchford
http://www.cieldegloire.com/003_blatchford_h_p.php
www.thegazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Blatchford-Howard-Peter-t65438#655987 Verze : 0
Wing Commander Howard Peter Blatchford

RAF No.37715

* 25. únor 1912, Edmonton, Alberta
+ 3. květen 1943, Severní moře, sestřelen Hansem Ehlersem od II./JG 1 ve Spitfiru Mk.VC (EN971)

Stíhací pilot
Dne 17. října 1939 se podílel na sestřelení He 111 20 - 30 mil východně od Whitby, čímž získal první vítězství pro kanadské stíhače ve 2. světové válce.

Jednotky: 41., 17., 257. peruť, velitel křídel z Digby a Coltishallu
Použité typy: Hurricane Mk.I, Mk.IIC, Spitfire Mk.I, Mk.VB/C
Bojiště: Podivná válka, Bitva o Británii, Kanál
Vítězství: 5+3-3-4+1
V období: říjen 1939 - květen 1943
Nárokované typy: He 111 (2x), BR.20 (2x), Fw 190 (2x), Bf 109, Do 17
Vyznamenání: DFC (6.12.1940)

Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street, London, 1999
https://acesofww2.com/Canada/Canada.htm
URL : https://www.valka.cz/Blatchford-Howard-Peter-t65438#232822 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více