Bitva u Farsálu [48 před n.l.]

Bitka pri Farsale [48 pred n.l.] / Battle of Pharsalus [48 B.C.]
     
Název:
Name:
Bitka pri Farsale Battle of Pharsalus
Datum:
Date:
09.08.48 p- n. l.- 09
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
[/url]
[url=https://www.valka.cz/viewtopic.php/t/null]
Místo:
Location:
Farsala, Grécko Pharsalus, Greece
GPS:
GPS:
39°18'00.00"N 22°22'59.99"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Populári (Caesar) Populares (Caesar)
Strana B:
Side B:
Optimáti (Pompeius a senát) Optimates (Pompeius and Senate)
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Caesar, Gaius Iulius
Antonius, Marcus
Caesar, Gaius Iulius
Antony, Mark
Strana B:
Side B:
Pompeius, Gnaeus Pompeius, Gnaeus
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
asi 29 000 - 34 000 mužov some 29 000 - 34 000 men
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
asi 49 000 - 72 000 mužov some 49 000 - 72 000 men
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
asi 1200 mužov some 1200 men
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
asi 6000 mužov some 6000 men
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
defense
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
Poraziť Pompeia a skončiť občiansku vojnu. - splněn
Defeat Pompey and end the civil war. - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
Poraziť Caesara a ukončiť občiansku vojnu - nesplněn
Defeat Caesar and end the civil war. - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
Bitka pri Farsale bola rozhodujúcou bitkou občianskej vojny medzi Caesarom a Pompeiom. Battle of Pharsalus was a decisive battle of the civil war between Caesar and Pompey.
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Pharsalus
URL : https://www.valka.cz/Bitva-u-Farsalu-48-pred-n-l-t126109#427956 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více