Bitva u Arracourtu [1944]

Battle of Arracourt
     
Název:
Name:
Bitva u Arracourtu Battle of Arracourt
Datum:
Date:
18.09.1944-29.09.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Západoevropské válčiště
West European Theatre of Operations
Místo:
Location:
Arracourt, Francie Arracourt, France
GPS souřadnice:
GPS coordinates:
48°44'29.97"N 06°36'50.97"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené státy americké United States of America
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše Greater German Realm
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Clarke, Bruce C.
Quesada, Elwood R.
Clarke, Bruce C.
Quesada, Elwood R.
Strana B:
Side B:
Manteuffel, Hasso von Manteuffel, Hasso von
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
Bojové velitelství A 4. obrněné divize
IX. velitelství taktického letectva
4th Armored Division's Combat Command A
IX Tactical Air Command
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
5. tanková armáda 5th Tank Army
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
25 tanků
7 stíhačů tanků
25 tanks
7 tank destroyers
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
86 tanků a útočných děl
(+ 114 poškozeno)
86 tanks and assault guns
(+ 114 damaged)
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
defense
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
zastavit německý protiútok - splněn
Stop the German counterattack - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
Znovuobsazení města Lunéville - nesplněn
likvidace předmostí u Dieulouardu - nesplněn
Recapture of Lunéville - unfulfilled
Collapse of the bridgehead at Dieulouard - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zaloga, Steven: Lorraine 1944, Osprey Publishing, Oxford, 2000
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Arracourt
URL : https://www.valka.cz/Bitva-u-Arracourtu-1944-t124376#423690 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více