Bitva u Amayé-sur-Seulles [1944]

Battle of Amayé-sur-Seulles
     
Název:
Name:
Bitva u Amayé-sur-Seulles Battle of Amayé-sur-Seulles
Datum:
Date:
14.06.1944-14.06.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Západoevropské válčiště
West European Theatre of Operations
Místo:
Location:
okolí Amayé-sur-Seulles surroundings of Amayé-sur-Seulles
GPS souřadnice:
GPS coordinates:
49°04'51.00"N 00°42'47.00"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené království United Kingdom
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše Greater German Realm
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
George Erskine
William Hinde
George Erskine
William Hinde
Strana B:
Side B:
Michael Wittmann
Hyazinth Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz
Michael Wittmann
Hyazinth Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
7. obrněná divize 7th Armoured Division
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
Těžký tankový oddíl SS 101
Tanková instrukční divize (části)
101st SS Heavy Tank Battalion
Tank Instruction Division (elements)
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
defense
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
- splněn
- fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
- splněn
- fulfilled
Výsledek:
Result:
nerozhodný indecisive
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bitva-u-Amaye-sur-Seulles-1944-t125982#427501 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více