Bitva o Caen [1944]

Battle for Caen
     
Název:
Name:
Bitva o Caen Battle for Caen
Datum:
Date:
06.06.1944-20.07.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Západoevropské válčiště
West European Theatre of Operations
Místo:
Location:
Caen Caen
GPS souřadnice:
GPS coordinates:
49°10'59.00"N 00°22'10.00"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené království
Kanada
United Kingdom
Canada
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše Greater German Realm
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
- -
Strana B:
Side B:
- -
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
attack
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
defense
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
- splněn
- fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
- splněn
- fulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Goodwood
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Caen-1944-t125756#426829 Verze : 1
Operace NEPTUNE
Caen bylo jedním z nejdůležitějších cílů počáteční fáze operace OVERLORD. Město bylo největším sídlem v oblasti vylodění, leželo na řece Orne a Caenském kanálu, poblíž něj se nacházelo letiště a bylo velkým silničním a železničním uzlem. Krajina kolem něj je navíc velmi rovinatá, na rozdíl od krajiny označované jako bocage, takže se předpokládal snadnější postup. Z tohoto důvodu Spojenci naplánovali jeho obsazení již jako součást operace NEPTUNE. Avšak britská 3. pěší divize, která se úspěšně vylodila na pláži SWORD, již město v den D město nedokázala obsadit. Na půl cesty mezi pláží a městem byla zastavena protiútoky německé 21. tankové divize.Operace PERCH
Tento stav donutil spojenecké vrchní velení pozměnit plány. Operace PERCH, která měla spočívat v úderu z dobytého Caen na jihovýchod, nyní měla přinést dobytí města. Původně se počítalo s tím, že 50. (northumbrijská) pěší divize obsadí Bayeux a poté postoupí ve směru na Tilly-sur-Seulles. Postupně jí zde měla na čele útoku nahradit 7. obrněná divize, která měla zahájit postup k hoře Mont Pinçon, nejvyššímu přírodnímu vrcholu v celé oblasti. Dne 9. června upravil Montgomery vzhledem k nepříznivé situaci plány - Caen mělo být obklíčeno širokým obchvatem. Na východě měla 51. (highlandská) pěší divize ze sestavy I. sboru projít předmostím na východ od řeky Orne a zaútočit na jih směru na Cagny. Na západě měla 7. obrněná divize překročit řeku Odon, obsadit Évrecy a přilehlou kótu 112. V ideálním případě poté měly jednotky vyrazit dále ve svém směru a za podpory 1. výsadkové divize (operace WILD OATS) dokončit uzavření kruhu kolem Caen. Avšak výsadková operace byla nejprve odkládána a nakonec zrušena, ostatně postup sil na zemi se zadrhl. Jednotky XXX. sboru narazily na rozhodný odpor Tankové instrukční divize a částí 12. tankové divize u Tilly-sur-Seulles. Němci zde dokonale využili terénu a dokázali výrazně zbrzdit spojenecký postup. Problémy měl i I. sbor. 51. pěší divize se výrazně zdržela a do boje vyrazila až 12. června. Navíc příslušníci 21. tankové divize kladli tuhý odpor a spojenecký postup dokázali zastavit. 8. kanadská pěší brigáda ze sestavy 3. kanadské pěší divize postupovala v oblasti na západ od Caen. 10. června stály její prapory severně od trati Caen-Bayeux v oblasti Putot-en-Bessin, s jednou rotou v předsunutém postavení na jih od dráhy ve vesnici Norrey-en-Bessin. 11. června zaútočila brigáda na jih a východ směrem k řece Mue. Na západním směru se podařilo obsadit Rots, avšak útok na jih skončil porážkou v bitvě u Le Mesnil-Patry, kde prapor královnina vlastního kanadského střeleckého pluku podporovaný tanky 6. kanadského obrněného pluku narazil na tanky 12. tankového pluku SS, které uštědřily Kanaďanům tvrdou lekci a donutily je k ústupu. Do konce měsíce již kanadská divize nepodnikla žádnou větší akci.


XXX. sboru hrál do karet americký postup na jeho pravém křídle. Ten donutil Němce k ústupu, čímž se otevřela zhruba deset kilometrů široká mezera v jejich postavení. Velitel 2. armády generál Dempsey toho chtěl využít a nařídil 7. obrněné divizi, aby vyslala zesílenou brigádu směrem na Villers-Bocage s výhledem na další rošíření průlomu. Obrněná brigáda ovšem narazila na německé tanky těžkého tankového oddílu SS 101 a v boji o Villers-Bocage utrpěla porážku. Následně sice s vypětím sil odrazila u Amayé-sur-Seulles německý protiútok, ale situace byla vyhodnocena jako nadále neudržitelná a 7. obrněná divize se v noci na 15. června stáhla zpět a měla být posílena 33. obrněnou brigádou, která se zrovna vyloďovala. Poté měl být útok obnoven. Jenže 19. června zasáhla vyloďovací zařízení silná bouře, která způsobila velké škody. Jedním z důsledků bylo i zrušení plánů na pokračování operace PERCH.


....
(rozpracováno)
URL : https://www.valka.cz/Bitva-o-Caen-1944-t125756#427503 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více