Main Menu
User Menu

Bitva na Bílé hoře

     
Název:
Name:
Bitva na Bílé hoře
Datum:
Date:
08.11.1620-DD.MM.RRRR
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Česko-falcká válka
Místo:
Location:
Bílá hora u Prahy
GPS:
GPS:
50°05'47.31"N 14°20'36.13"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
země Koruny české
hornorakouští a uherští spojenci
Strana B:
Side B:
Svatá říše římská
Bavorská katolická liga
španělští, valonští a polští spojenci
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
gen. Kristián starší kníže z Anhaltu
gen. Jindřich Matyáš hrabě z Thurnu
gen. Jiří Fridrich hrabě z Hohenlohe
Strana B:
Side B:
gen. Karel Bonaventura hrabě Buquoy
Maxmilián I. vévoda bavorský
gen. Johann Tserclaes hrabě Tilly
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
21 000 mužů
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
26–30 000 mužů
Síly strana B:
Forces Side B:
1 300 - 9 000 mužů
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
1 300 - 9 000 mužů
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty strana B:
Losses Side B:
300 - 2 000 mužů
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
ubránit Prahu - nesplněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
dobýt Prahu - splněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany B
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://www.valka.cz/clanek_14197.html a jeho zdroje
URL : https://www.valka.cz/Bitva-na-Bile-hore-t92843#421250Verze : 0
MOD
Bitva na Bílé hořeDatum:
8. listopad 1620


Místo:
Praha, Česko


Účastníci:
císařská armáda
vojsko Katolické ligy
španělské jednotky
valonské jednotky
polští kozáci
x
stavovské vojsko
uherské jednotky
hornorakouské jednotky


Výsledek:
vítězství císařských a ligistických vojsk
URL : https://www.valka.cz/Bitva-na-Bile-hore-t92843#347663Verze : 0
MOD