Main Menu
User Menu
Reklama

Bitka pri Zame [202 p.n.l.]

Battle of Zama [202 B.C.]

     
Název:
Name:
Bitka pri Zame
Datum:
Date:
19.10.202.-pn.l-.9.10
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
2. punská válka
Místo:
Location:
Zama, neďaleko Kartága
GPS:
GPS:
36°06'54.00"N 09°17'03.98"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Římska republika
Strana B:
Side B:
Kartágo
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Scipio,Publius Cornelius
Strana B:
Side B:
Hannibal
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:

asi 43 000 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
pechota: 34 000
jazdectvo 9000
Síly strana B:
Forces Side B:
asi 51 000 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
pechota: 45 000
jazdectvo: 4000
vojnové slony: 80
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:

asi 5500 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
padlí, zranení, zajatí/nezvestní: 5500 mužov
Ztráty strana B:
Losses Side B:
asi 40 000 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
padlí: 20 000
zajatí: 20 000
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
Zničiť kartáginsku armádu. - splněn
Definitívne poraziť Kartágo. - splněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
Poraziť rímsku armádu. - nesplněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany A
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zama
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Zame-202-p-n-l-t125697#426578Verze : 0
MOD

Bitva u Zamy

👤Nimitz 🕔18.12.2002 Chtěli byste vědět něco o bitvě, kterou vyvrcholila římsko-kartágská 2. Punská válka? Jak dopadl souboj dvou nejlepších vojevůdců starověku Hannibala a Scipia? Pak se můžete podívat na tento článek. Zobrazit celý článek
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Zame-202-p-n-l-t125697#426592Verze : 2
MOD
1. fáza bitky
Útok Hannibalových slonov.
Slony neškodne prebehli medzi špeciálne vytvorenými medzerami v radoch rímskej armády. Časť slonov poplašili rímski trubači, takže sa otočili proti kartagínskym šíkom a narobili im čiastočne škody.


2. fáza bitky
Útok jazdy.
Obe armády mali na svojich krídlach jazdecké jednotky. Tieto jazdecké oddiely na oboch krídlach sa zrazili hneď po útoku slonov. Postupne naberala prevahu rímska jazda a spojenecká númidská jazda.


3. fáza bitky
Víťazstvo rímskej jazdy
Obe jazdecké oddiely na krídlach rímskej armády postupne zatláčali kartáginsku jazdu z bojiska. Nakoniec bola kartáginska jazda úplne zahnaná z bojiska.


4. fáza bitky
Medzitým sa pechota oboch armád zostavená do troch línii, zrazila v tuhom boji. Bitku rozhodol návrat rímskej jazdy na bojisko. Obe zoskupenia rímskej a numidskej jazdy sa vrátili na bojisko a vpadli kartáginskej pechote do chrbta


Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zama
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Zame-202-p-n-l-t125697#426595Verze : 0
MOD