Bitka pri Sabise [57 pred n.l.]

Battle of Sabis [57 pred n.l.]
     
Název:
Name:
Bitka pri Sabise [57 pred n.l.] Battle of Sabis [57 B.C.]
Datum:
Date:
DD.MM.57 pred n.l.-D
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
[/url]
[url=https://www.valka.cz/viewtopic.php/t/null]
Místo:
Location:
Wallonia Wallonia
GPS:
GPS:
46°39'59.98"N 04°42'00.00"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Rímska republika Roman Republic
Strana B:
Side B:
Galské kmene The Gallic tribes
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Caesar, Gaius Iulius Caesar, Gaius Iulius
Strana B:
Side B:
Boduognatus Boduognatus
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
asi 42 000 mužov some 42 000 men
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
asi 25 000 bojovníkov some 25 000 warriors
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
asi 5000 - 6000 mužov ( padlí, zranení) some 5000 - 6000 men ( killed, wounded)
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
15 000 zabitých, zranených alebo zajatých 15 000 killed, wounded or captured
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
defense
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
Potlačiť odpor galských kmeňov. - splněn
Hide resistance Gallic tribes. - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
Poraziť rímsku armádu. - nesplněn
Defeat the Roman army. - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Sabis
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Sabise-57-pred-n-l-t126218#428197 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více