Bitka pri Maratóne [490 pred n.l.]

Battle of Marathon [490 B.C.]
     
Název:
Name:
Bitka pri Maratóne Battle of Marathon
Datum:
Date:
DD.MM.490 p. n. l.-DD.MM.490 BC
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:


Místo:
Location:
Maratón, Grécko Marathon, Greece
GPS:
GPS:
38°07´05.16"N 25°58´41.95"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Attika (Aténsky městský stát)
Plataje
Attica (Athenopolis)
Plataea
Strana B:
Side B:
Perzská ríša Persian Empire
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Miltiadés
Miltiades the Younger
Strana B:
Side B:
Datis
Artafernes
Datis
Artaphernes
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
asi 9000 -10 000 pešiakov some 9000 -10 000 infantry
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
asi 20 000-26 000 pešiakov
1000 jazdcov
some 20 000-26 000 infantry
1000 cavalry
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
asi 200 mužov ( zdroj: Herodotos)
some 200 men ( sources: Herodotos)
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
asi 6400 mužov ( zdroj: Herodotos) some 6400 men ( sources: Herodotos)
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
defense
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
Zastaviť inváziu perzskej armády - splněn
Stop invading Persian army. - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
Dobytie Grécka. - nesplněn
The conquest of Greece. - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.livius.org
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Maratone-490-pred-n-l-t125573#426165 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více