Main Menu
User Menu

Bitka pri Formigny [1450]

Battle of Formigny [1450]

     
Název:
Name:
Bitka pri Formigny [1450]
Datum:
Date:
15.04.1450-15.04.1450
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
III. fáze (1415-1453)
Místo:
Location:
Formigny, blízko Carentanu, Francúzsko
GPS:
GPS:
49°20'14.00"N 00°53'52.00"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Anglické kráľovstvo
Strana B:
Side B:
Kingdom of France


Bretónske vojvodstvo
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:

Kyriell, Thomas
Strana B:
Side B:

Clermont, Charles de
Arthur III, Duke of Brittany
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:

some 4000 - 7000 men
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Síly strana B:
Forces Side B:

asi 6200 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
5000 francúzskych vojakov
1200 bretónskych vojakov
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:

asi 4500 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
3500 mŕtvi alebo zranení
1000 zajatí
Ztráty strana B:
Losses Side B:

asi 500 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
Zastavenie francúzského ťaženia. - splněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
Zničenie anglickej armády. - splněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany B
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Formigny
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Formigny-1450-t145464#468053Verze : 0
MOD
Bitka pri Formigny (1450)


Prímerie podpísané v roku 1444 v Tours poskytli Francúzom cenný čas na reorganizáciu a posilnenie armády. Tento čas plne využili a v roku 1449 už boli plne pripravení na ďalšie ťaženie. Zámerne porušili prímerie a od júna 1449 sa obnovili vojnové operácie. Ich cieľom bolo obsadenie Normandie a zničenie anglických síl na kontinente. Prestávku v bojoch, Angličania nevyužili. Slabá vláda Henricha VI. umožnila rôznym šľachtickým frakciám, aby bojovali za svoje záujmy a kráľovstvo bolo nepripravené na ďalšie kolo zápasu v Storočnej vojne. Anglická armáda bola slabá a nedostatočne zásobená.


V zime 1449 sa v Cherbourgu zhromaždila malá anglická armáda pod vedením sira Thomasa Kyriella. Angličania sa pripravovali na tvrdý stret s francúzskymi silami neďaleko mestečka Carentan. Anglická armáda zaujala pozície pri dedinke Formigny. Angličania mali už tradične prevahu v počte lukostrelcov, čo im častokrát umožnilo zvrátiť bitku aj s početnou prevahou protivníka.


Francúzska armáda pod vedením Charlesa de Clermont začala čelne útočiť na anglické pozície. Prvé útoky sa darilo Angličanom odrážať. Asi po troch hodinách na bojisko dorazili jednotky bretónskeho vojvodu. Angličania museli reagovať. Čiastočne opustili svoje pozície, aby mohli zaujať postavenie proti novému protivníkovi, ktorý postupoval k anglickým postaveniam zboku. To bol krízový okamih bitky. Palebná sila anglických lukostrelcov, ktorí museli opustiť pripravené bezpečné postavenie sa rozdelila medzi dvoch protivníkov a nutne sa tak oslabil jej efekt. Pod útokmi z dvoch strán sa anglická línia rozpadla a bola porazená. Sir Thomas Kyriell padol do zajatia.


Po bitke nezostali v Normandii významnejšie anglické sily a tak celá Normandia s výnimkou mesta Calais padla do francúzskych rúk. V bitke dokonca použila francúzska armáda aj dve delá, ale táto zbraň bola ešte len v plienkach. Rozhodujúcim faktorom bol príchod Bretóncov a ich útok do boku anglickej armádySituačný nákres bitky pri Formigny.


Zdroj:
http://xenophongroup.com/montjoie/formigny.htm
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Formigny-1450-t145464#468055Verze : 0
MOD