Main Menu
User Menu

Bi-Bo-Li a Dynalkol

lihobenzínové pohonné směsi

Československé národní palivo BiBoLi
Kolem roku 1926 bylo v Republice československé zavedeno a později i zákonnou formou odsouhlaseno lihobenzínové palivo, známe pod zkratkou Bi-Bo-Li (benzín, benzol, líh), nebo Dynalkol, podle jména jednoho z výrobců, pardubického lihovaru Františka Daška.


I když se údaje o složení paliva různí, lze za nejvěrohodnější považovat tyto dvě verze:


- Bi-Bo-Li automobilní: 50% etanolu, 30% benzenu a 20% ropného benzinu
- Bi-Bo-Li letecké: 44% etanolu, 44% benzenu a 12% petroleje


Pohonné směsi používané v zahraničí
- Etol složený z 50% etanolu, 25% petroleje a 25% etyléteru
- francouzský Natalit (carburant national) složený z 55% etanolu, 49,9% etyléteru a 0,1% amoniaku
- německý Reichskraftstoff, složený z 50% etanolu, 30 benzenu (nebo bezínu) a 20% acetonu, jiné prameny mluví o poměru: 50% etanolu a 50% acetonu


Internet
envi.upce.cz
odpady.ihned.cz
http://utocnavozba.wz.cz/tank/
www.dfens-cz.com
www.kke.zcu.cz
www.kpp.iipardubice.cz
http://www.rum.cz/galery/eur/cz/dasek/index-cz.htm


P. S.
Díky za upozornění na překlep.


P. P. S.
Zaniklé stránky
www2.senat.cz
www2.senat.cz
www2.senat.cz
www2.senat.cz


Prosím nahraďte je
www.psp.cz
www.psp.cz
www.psp.cz
www.psp.cz
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#205481Verze : 0
MOD
Diskuse
Zaujímavé... A teraz sa opäť vraciame k etanolovej zložke palív....
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#205609Verze : 0
MOD
Předválečná čs. armáda používala bi - bo - li v letectvu, viz. Avia B-534
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#209708Verze : 1

Citace :

Jiří Tintěra napísal:
- Bi-Bo-Li automobilní: 50% etanolu, 30% benzenu a 20% ropného benzinu
- Bi-Bo-Li letecké: 44% etanolu, 44% benzenu a 12% petrolejeCitace :

adam napísal:Předválečná čs. armáda používala bi - bo - li v letectvu, viz. Avia B-534Pokiaľ je v prvom príspevku napísané, že palivo bolo dané zákonnou normou, tak asi ťažko by sa v armáde používalo iné palivo, ako to čo sa používalo vo zvyšku štátu. Bolo by to dosť neekonomické....(a to nehovorím o zásobovaní, skladovaní, nákupe a ďalších veciach súvisiacich s používaním rôznych palív v civilnom sektore a v armáde).
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#209710Verze : 1
MOD
Vážení,
obdržel jsem dotaz o jakou zákonnou úpravu pro lihobenzínové směsi se jedná. Na internetových stránkách jsem nalezl pouze informace k zákonu z roku 1932. Odkazy na platné stránky zde předkládám:


Zákon o povinném mísení lihu s pohonnými látkami č. 85/1932 Sb. s účinností od 1. září 1932.


Návrh znění zákona a plné znění zákona
www.psp.cz
www.senat.cz


Rozprava v senátu při schvalování zákona
www.psp.cz
www.psp.cz
www.psp.cz
www.psp.cz
www.psp.cz
www.psp.cz
www.senat.cz
www.senat.cz


Lihový monopol
www.senat.cz


http://www.psp.cz/eknih/1945pns/tisky/t0102_03.htm
http://www.psp.cz/eknih/1945pns/tisky/t0177_04.htm
www.psp.cz


sbirka.aspi.cz
sbirka.aspi.cz
www.ocenovaninemovitosti.cz www.lexdata.cz


Zaniklé stránky
www2.senat.cz
www2.senat.cz
www2.senat.cz
www2.senat.cz


P. S.
Přečetl jsem si výše uvedený příspěvek slovutného kolegy "adama" a musím se přiznat k tomu, že jeho iniciativě nerozumím. Nechápu, jak může opakovat něco co již zde bylo řečeno.
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#209795Verze : 0
MOD
V súvislosti s touto zmesou ma napadlo - aký bol výkonový rozdiel medzi vozidlom používajúcim toto a normálny, neviem koľko oktánový benzín? Bola nutná nejaká úprava motora, alebo mu bolo jedno či ide na bi-bo-li, alebo benzín...


Prípadne sú súčasné autá schopné jazdiť na uvedenú zmes? (nepýtam sa na vojenské PV3S a Tatry, tie myslím jazdili aj na zmes 50% nafty a 50% liehu, prípadne petroleja...). Myslím súčasné benzínové a naftové motory automobilov...
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#209796Verze : 0
MOD
Některé zde položené otázky lze vyřešit citací z rozprav vedených v Senátu NS Rčs:


Vlastnosti lihobenzínových směsí
"Pohon touto směsí nevyžaduje zpravidla žádných změn ani na motoru, ani na zplynovači. Přísada lihu působí dokonce jako výborný prostředek antidetonační. Přesto, že výhřevnost lihu je menší, není použití jeho v podstatě dražší, poněvadž líh umožňuje lepší využití výhřevnosti ve směsi s benzinem."


"Když se díváme na kalorické hodnoty, representuje líh 6.360 kalorií, benzol 9.550, benzin 10.950 kalorií. Líh vypadá proti ním poměrně slabě, ale poněvadž má vnitřně vázaného kyslíku, jak říkáme vnitromolekulárniho, 34.24 %, jeví se to při jeho spalování. Když spaluji kilogram lihu, potřebuji teoreticky jen 7 a 1/2 m3 vzduchu, abych jej spálil, kdežto na benzol potřebuji 11.1 a na benzin 12.2 m3 vzduchu. To je věc, která padá na váhu. V důsledku toho, když propočítáme tyto hodnoty kalorické a množství vzduchu potřebné na výbušnou směs, vidíme, že v tisíci litrech nassáté směsi alkoholové je 860 kalorií, u benzinu nejlepších kvalit 876 a u benzolu 864 kalorie, vidíme, že se na efekt tyto věci nejen rovnají, dále však ještě vidíme, že samozápalná teplota lihu je 425° C, kdežto u benzinu 250° C. Při kompresi v cylindru je líh resistentnější, nemůže se sám tak snadno zapáliti kompresí a tím se odstraní klepání motoru a detonace. Mísíme-li s benzinem líh, působí líh jako chemická brzda tak, že spalování v motoru je vláčné, ale energické a klidné, bez rušivých průvodních zjevů."


Zkoušky lihobenzínové směsi
"Konečně zde máme zprávy a rozbor fy Zbrojovka., která dokonale osvětluje celou záležitost míchání lihu a která uvádí, že směs motoru neškodí, naopak, podle provedené zkoušky plně uspokojuje, a to ve všech směrech. Spotřeba směsi je spíše menší, nežli čistého benzinu při naprosto bezvadném chodu stroje a minimálním jeho opotřebování. Zkoušky se prováděly na dvou stejných vozech, z nichž 1 poháněn byl benzinem a druhý směsí."
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#209800Verze : 0
MOD
Tie rozpravy sú zaujímavé. Na niečo som už aj narazil, ale tiež ma tam zaujal aj vývoj veľkosti plochy použitej na sadenie zemiakov, úbytok plochy zasiateho ovsa z dôvodu rozvoja automobilizmu a možnosť povolenia (nariadenia) pridávania zemiakovej múčky do pečiva....
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#209810Verze : 0
MOD
Lihobenzínové směsi a současnost
Předkládám několik odkazů na studie a úvahy o možnostech použití současných palivových směsí. Toto je jen "špička ledovce", protože na internetu je toho mnohem více.


Palivo s příměsí lihu - všeobecné informace


1/
Bioetanol přidaný do benzinu v max. množství zhruba do 20 % jako kyslíkatá složka současně zvyšující oktanové číslo nevyžaduje žádné přizpůsobení benzinového motoru. Přidání bioetanolu do benzinu může přinést problémy způsobené citlivostí bioetanolu na vodu, tomu lze bránit vhodnou přísadou.


2/
Petr Smékal: Trendy náhrady konvenčních paliv v dopravě. Centrum dopravního výzkumu, říjen 2006. Tabulky:
Bioetanol E85
Bioetanol E953/
Ekonomika zavádění alternativních paliv v dopravě a možnosti internalizace externích nákladů dopravy v České republice, Fakulta dopravní ČVUT Praha a Univerzita Karlova v Praze, leden 2007.


Současné bioetanolové pohonné směsi
E05 (5% bioetanolu, 95% benzínu)
E10, jiné označení E10D (10% bioetanolu, 88,5% nafty, 1,5% aditiv)

E12 (12% bioetanolu, až 88% benzínu, ?% kosolventu)
E15 (15% bioetanolu, 84,5% benzínu, 0,5% kosolventu)
E15, jiné označení E15D (15% bioetanolu, 83,5% nafty, 1,5% aditiv)

E22 (22% bioetanolu, až 78% benzínu, ?% kosolventu)
E60 (60% bioetanolu, 7% benzínu, 33% metanolu)

E85 (85% bioetanolu, 15% benzínu)
E95 (95% bioetanolu, 5% aditiv)Další odkazy
alternativnipaliva.fd.cvut.cz
alternativnipaliva.fd.cvut.cz
http://automix.centrum.cz/clanek.phtml?id=8364
www.mdcr.cz
www.mdcr.cz
http://www.petrol.cz/noviny/clanek.asp?id=4342
http://www.vuzt.cz/poraden/prirucky/p2004_05.pdf
http://www.vuzt.cz/poraden/prirucky/p2006_02.pdf


Malý slovníček
aditivum - přísada, přídavná látka. V tomto případě, jiná zde nepopsaná příměs.
kosolvent - neutrální organické rozpouštědlo, které se nemísí s vodou. V tomto případě, v palivové směsi nahrazuje zbytkovou vodu.
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#209920Verze : 0
MODtyto údaje jsou ovšem poplatné době.
Tedy velkoobjemovým, pomalubežným motorům.
Pro dnešní motory je použitelné pouze menší množství lihu v směsi, neboť motor je potom náchylný ke "klepání"
Rovněž obsah vody je problematický a to zejména ve vysokých otáčkách, kdy dochází k velkému průtoku vzduchu a může docházet k námraze na škrtící klapce.
U motorů se vstřikováním ( dnes většina ) není většinou problém upravit ECU tak, aby mapa vstřiku odpovídala použitému palivu, jinak vám čidlo klepání znemožní razantní manévry
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#209938Verze : 0
Stretol som sa niekde s tým, že kôli používaniu Bi-Bo-Li u letectvom Slovenského štátu bol problém so zásobovaním La-5FN počas SNP, kôli nedostatku PHM typu, ktoré používalo sovietske letectvo. Neskôr však boli letecky dodané aditíva, aby mohli La-5FN používať aj Bi-Bo-Li. Vie o tom niekto niečo viac?
Ešte by ma zaujímalo, používalo podobné zloženie LPH aj francúzke letecto (keď zoberieme do úvahy že B-534 používali licenčný Hispano-Suiza)?
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#216074Verze : 0
MOD
to Janko PALIGA: o použití Bi-Bo-Li se zmiňuje ve své knize "První doma" gen.Fajtl.
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#216084Verze : 0
Výsledky, zmiňované v citacích, vycházely z toho, že čistý benzin (bez přídavku tetraetylolova) měl oktanové číslo kolem 60-65 a proto byly motory té doby stavěny s nízkou kompresí. Přídavek lihu oktanové číslo zvedl a tudíž auto jelo lépe - jako když teď natankujete místo Normal 91 benzin V-Power 98+.
Fajtl skutečně popisuje, že benzinu BiBoLi měl na Zolné a Troch duboch dostatečné zásoby, proto poslal vzorky do SSSR k přezkoušení, zda je toto palivo použitelné i pro motory La5FN. Po dlouhém čekání mu poslali v knížce nespecifikované "cosi", co se mělo míchat do BiBoLi.
Lítat se na to podle Fajtla sice dalo, ovšem výkony byly nižší a hlavně se zanášely palivové filtry, což v několika případech znamenalo vynucený návrat. Je ovšem otázkou, jestli ty přísady byly dost rozpustné a to zanášení filtrů nezpůsobily právě ony - Avie i Kravky na běžné letecké BiBoLi lítaly běžně a bez problémů.
Ohledně přisávání vody bych rád připomenul, že toto (směs voda-metanol) bylo (vedle modernějšího a i dnes u dragsterů používaného N2O) používáno ke krátkodobému zvýšení výkonu leteckého motoru, který tím samozřejmě dost trpěl. Rusové myslím ne, ale Němci používali systém MW dost.
Ten metanol tam byl kvůli tomu, aby směs ve velkých výškách nezamrzla. Ještě nedávno jsem ze stejného důvodu v zimě do každé nádrže preventivně "šoupnul" deci denaturáku - a měl jsem po starostech.
Ti pečlivější používali k témuž účelu (se stejným výsledkem) podstatně dražší VELFOBIN Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Bi-Bo-Li-a-Dynalkol-t56332#218316Verze : 0