Betts, Eric Bourne Coulter

     
Příjmení:
Surname:
Betts Betts
Jméno:
Given Name:
Eric Bourne Coulter Eric Bourne Coulter
Jméno v originále:
Original Name:
Eric Bourne Coulter Betts
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
letecký vicemaršál Air Vice Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.01.1897 Dalkey /
24.01.1897 Dalkey /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.10.1971 /
30.10.1971 /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 101. perutě RAF
- zástupce ředitele válečné organizace
- velící letecký administrativní důstojník Blízkovýchodního velitelství
- commander of No. 101 Squadron RAF
- Deputy Director of War Organisation
- Air Officer in Charge of Administration in Middle East Command
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- irské pozorovatelské eso 1. sv. v. s 6 sestřely (3 zničené, 2 sražené do neřízeného pádu a 1 zničený v plamenech)
- 4 sestřelů dosáhl s Noelem Keeblem
- irish observer ace of WW1 with 6 claims (3 destroyed, 2 driven out of control and 1 destroyed in flames)
- 4 claims achieved with Noel Keeble
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Betts
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Betts-Eric-Bourne-Coulter-t237092#655288 Verze : 5
     
Příjmení:
Surname:
Betts Betts
Jméno:
Given Name:
Eric Bourne Coulter Eric Bourne Coulter
Jméno v originále:
Original Name:
Eric Bourne Coulter Betts
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
03.04.1922-DD.MM.1923 RAF Staff College, Andover
04.04.1923-17.09.1923 1. letecká výcviková škola
20.03.1928-DD.MM.RRRR 3. letecká výcviková škola, RAF Spitalgate
03.04.1922-DD.MM.1923 RAF Staff College, Andover
04.04.1923-17.09.1923 No. 1 Flying Training School
20.03.1928-DD.MM.RRRR No. 3 Flying Training School, RAF Spitalgate
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
14.10.1915 poručík
28.02.1917 nadporučík (dočas.)
01.04.1918 kapitán (dočas.)
30.06.1921 kapitán
29.05.1929 major
01.01.1936 podplukovník
01.04.1939 plukovník
01.03.1941 letecký komodor (dočas.)
14.03.1943 letecký vicemaršál (výkonný)
14.03.1944 letecký komodor (po dobu války)
01.12.1944 letecký komodor
10.03.1946 letecký vicemaršál
14.10.1915 Sub-Lieutenant
28.02.1917 Lieutenant (temp.)
01.04.1918 Captain (temp.)
30.06.1921 Flight Lieutenant
29.05.1929 Squadron Leader
01.01.1936 Wing Commander
01.04.1939 Group Captain
01.04.1941 Air Commodore (temp.)
14.03.1943 Air Vice Marshal (act.)
14.03.1944 Air Commodore (war substantive)
01.12.1944 Air Commodore
10.03.1946 Air Vice Marshal
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR dobrovolné zálohy královského námořnictva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1917-DD.06.1917 2. námořní peruť RNAS (pozorovatel)
DD.06.1917-DD.MM.RRRR Hendon NAS
DD.MM.RRRR-01.04.1918 2. námořní peruť RNAS (pozorovatel)
01.04.1918-DD.MM.1918 202. peruť RAF (pozorovatel)
05.12.1919-28.02.1922 HMS Pegasus
28.02.1922-DD.MM.RRRR RAF Depot (Inland Area) (nadpočetný)
16.11.1929-05.03.1932 letecký štáb na velitelství britský sil Aden
08.08.1932-21.12.1933 Wessexská bombovací oblast
21.12.1933-14.01.1936 101. peruť RAF (velitel)
14.01.1936-01.04.1939 místodirektorát válečné organizace
01.04.1939-DD.MM.RRRR zástupce ředitele válečné organizace
26.03.1943-DD.MM.RRRR Blízkovýchodní velitelství (velící letecký administrativní důstojník)
10.03.1946-DD.MM.RRRR penzionován
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Royal Naval Volunteer Reserve
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1917-DD.06.1917 No. 2 Naval Squadron RNAS (observer)
DD.06.1917-DD.MM.RRRR Hendon NAS
DD.MM.RRRR-01.04.1918 No. 2 Naval Squadron RNAS (observer)
01.04.1918-DD.MM.1918 No. 202 Squadron RAF (observer)
05.12.1919-28.02.1922 HMS Pegasus
28.02.1922-DD.MM.RRRR RAF Depot (Inland Area) (supernumary)
16.11.1929-05.03.1932 Air Staff at Headquarters of British Forces Aden
08.08.1932-21.12.1933 Wessex Bombing Area
21.12.1933-14.01.1936 No. 101 Squadron RAF (commander)
14.01.1936-01.04.1939 Deputy Directorate of War Organization
01.04.1939-DD.MM.RRRR Deputy Director of War Organization
26.03.1943-DD.MM.RRRR Middle East Command (Air Officer in Charge of Administration)
10.03.1946-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Betts
www.theaerodrome.com
https://www.rafweb.org/Biographies/Betts.htm
URL : https://www.valka.cz/Betts-Eric-Bourne-Coulter-t237092#655290 Verze : 6
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více