Main Menu
User Menu

Beran, Jaromír

     
Příjmení:
Surname:
Beran
Jméno:
Given Name:
Jaromír
Jméno v originále:
Original Name:
Jaromír Beran
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitelské stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu - starší letovod naváděcího stanoviště
velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu - starší letovod sálu bojového velení
velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku - náčelník
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv - Osobní spis (průběh vojenské služby)
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Beran-Jaromir-t238599#659719Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Beran
Jméno:
Given Name:
Jaromír
Jméno v originále:
Original Name:
Jaromír Beran
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.09.1937-30.06.1942 Obecná škola Louky okr. Litoměřice
01.09.1942-30.06.1946 Měšťanská škola Roudnice
01.08.1946-30.06.1950 Průmyslová škola strojnická Ústí nad Labem
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.08.1950-29.06.1952 Letecké spojovací učiliště
15.01.1961-19.07.1961 Letecké učiliště - zdokonalovací kurs pro letovady velitelských stanovišť
01.10.1972-28.06.1974 Vojenská akademie - obor velitelsko organizátorský
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.06.1952 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1979-30.09.1986 Velitel : Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku

Ručně vyplněné položky:
29.06.1952-16.11.1953 Velitelské stanoviště 3. letecké stíhací divize - šturman
17.11.1953-31.11.1954 2. pomocné velitelské stanoviště - šturman
01.11.1954-19.07.1961 Velitelské stanoviště 2. stíhací letecké divize letovod / starší letovod
20.07.1961-20.11.1963 Velitelské stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu - dozorčí důstojník/starší letovod naváděcího stanoviště
20.11.1963-30.09.1964 Velitelské stanoviště 8. stíhacího leteckého pluku - dozorčí důstojník/letovod
01.10.1964-01.09.1969 Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1969-30.07.1972 Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu
29.06.1974-30.09.1979 ?
0.09.1986-DD.MM.RRRR Propuštěn ze služebního poměru
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

MM.DD.RRRR

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv - Osobní spis
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Beran-Jaromir-t238599#659726Verze : 5