Beran, Jaromír

     
Příjmení:
Surname:
Beran Beran
Jméno:
Given Name:
Jaromír Jaromír
Jméno v originále:
Original Name:
Jaromír Beran
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitelské stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu - starší letovod naváděcího stanoviště
velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu - starší letovod sálu bojového velení
velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku - náčelník
Command Post of 2nd State Air Defense Corps
Command Post of 3rd State Air Defense Corps
Command Post of 11th Fighters Air Regiment
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv - Osobní spis (průběh vojenské služby)
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Beran-Jaromir-t238599#659719 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Beran Beran
Jméno:
Given Name:
Jaromír Jaromír
Jméno v originále:
Original Name:
Jaromír Beran
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.09.1937-30.06.1942 Obecná škola Louky okr. Litoměřice
01.09.1942-30.06.1946 Měšťanská škola Roudnice
01.08.1946-30.06.1950 Průmyslová škola strojnická Ústí nad Labem
01.09.1937-30.06.1942
01.09.1942-30.06.1946
01.08.1946-30.06.1950
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.08.1950-29.06.1952 Letecké spojovací učiliště
15.01.1961-19.07.1961 Letecké učiliště - zdokonalovací kurs pro letovady velitelských stanovišť
01.10.1972-28.06.1974 Vojenská akademie - obor velitelsko organizátorský
01.08.1950-29.06.1952 Air Force Signal School
15.01.1961-19.07.1961 Aviation School
01.10.1972-28.06.1974 Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.06.1952 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
29.06.1952 Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
29.06.1952-16.11.1953 Velitelské stanoviště 3. letecké stíhací divize - šturman
17.11.1953-31.11.1954 2. pomocné velitelské stanoviště - šturman
01.11.1954-19.07.1961 Velitelské stanoviště 2. stíhací letecké divize letovod / starší letovod
20.07.1961-20.11.1963 Velitelské stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu - dozorčí důstojník/starší letovod naváděcího stanoviště
20.11.1963-30.09.1964 Velitelské stanoviště 8. stíhacího leteckého pluku - dozorčí důstojník/letovod
01.10.1964-01.09.1969 Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1969-30.07.1972 Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu
29.06.1974-30.09.1979 ?
0.09.1986-DD.MM.RRRR Propuštěn ze služebního poměru
29.06.1952-16.11.1953 Command Post of 3rd Air Fighter Division
17.11.1953-31.11.1954 url=/topic/view/81049] 2nd Auxiliary Command Post[/url]
01.11.1954-19.07.1961 Command Post of 2nd Fighter Air Division
20.07.1961-20.11.1963 Command Post of 2nd State Air Defense Corps
20.11.1963-30.09.1964 Command Post of 8th Fighters Air Regiment
01.10.1964-01.09.1969 Command Post of 3rd State Air Defense Corps
01.09.1969-30.07.1972 Command Post of 3rd State Air Defense Division
29.06.1974-30.09.1979 ?
30.09.1986-DD.MM.RRRR Dismissed from service
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv - Osobní spis
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Beran-Jaromir-t238599#659726 Verze : 5
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více