Main Menu
User Menu

Belgické ozbrojené sily [1830- ]

Belgian Armed Forces / La Défense belge / Belgische Defensie / Belgische Streitkräfte

     
Název:
Name:
Belgické ozbrojené sily
Originální název:
Original Name:
La Défense belge / Belgische Defensie / Belgische Streitkräfte
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1830
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Vrchní velitel:
Higher Commander:
Panovník
Politické řízení:
Political Direction:
Ministerstvo obrany
Vojenské řízení:
Military Direction:
Generálni štáb
Složení:
Composition:
Belgická armáda (1830-2002)
Belgické vzdušné sily (1949-2002)
Královské námořnictvo (1830-1862)
Námořní sily (1946-2002)
Pozemní komponent (2002- )
Vzdušní komponent (2002- )
Námořní komponent (2002-2007)
Námořní komponent (2007- )
Zdravotní komponent (2002- )
Poznámka:
Note:
súčasť NATO od roku 1948
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_Armed_Forces

URL : https://www.valka.cz/Belgicke-ozbrojene-sily-1830-t205529#583289Verze : 3
MOD