Bednář, Jiří

     
Příjmení:
Surname:
Bednář Bednář
Jméno:
Given Name:
Jiří Jiří
Jméno v originále:
Original Name:
Jiří Bednář
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník lieutenant colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- Velitelské stanoviště 1. letecké stíhací divize - náčelník
- Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize - náčelník
- Command Post of 1st Air Fighter Division - Commander
- Command Post of 1st Fighter Air Division - Commander
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Hlásný radiolokační vlak - Spojovací náčelník
- Velitelské stanoviště 1. leteckého stíhacího pluku – náčelník
- Observation Warning Radar Train - Communication Officer
-Command Post of 1st Air Fighter Regiment - Commander
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha - Osobní spis
www.valka.cz
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
URL : https://www.valka.cz/Bednar-Jiri-t238464#659372 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Bednář Bednář
Jméno:
Given Name:
Jiří Jiří
Jméno v originále:
Original Name:
Jiří Bednář
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1945-01.04.1947 Letecká spojovací škola 1 Chrudim
01.10.1947-01.01.1950 Letecká vojenská akademie
15.07.1957-30.07.1960 Vojenská akademie Antonína Zápotockého
01.10.1945-01.04.1947 1st Air Force Signal School
01.10.1947-01.01.1950 Air Military Academy
15.07.1957-30.07.1960 Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.06.1950 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
01.06.1950 Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
02.06.1950-09.01.1952 Hlásný radiolokační vlak - Spojovací náčelník
10.01.1952-22.04.1952 Operační sál 1. leteckého operačního střediska – Kontrolor
01.05.1952-01.09.1952 Velitelské stanoviště 1. leteckého stíhacího pluku – náčelník
01.09.1952-01.11.1954 Velitelské stanoviště 1. letecké stíhací divize - náčelník
01.11.1954-30.06.1955 Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize - náčelník
30.06.1955-17.10.1955 1. stíhací letecká divize - důstojník pro operační a zpravodajské věci velitelského stanoviště
17.10.1955-15.07.1957 Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize - náčelník
01.09.1961-01.05.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor - Náčelník skupiny operačního odd., bojového velení
01.05.1962-18.11.1970 10. letecká armáda - Náčelník skupiny operačního odd., taktické přípravy a bojového použití
02.06.1950-09.01.1952 Observation Warning Radar Train - Communication Officer
10.01.1952-22.04.1952 Operation Room 1st Air Operation Centre - Controlor (Trafic Control)
01.05.1952-01.09.1952 Command Post of 1st Air Fighter Regiment - Commander
01.09.1952-01.11.1954 Command Post of 1st Air Fighter Division - Commander
01.11.1954-30.06.1955 Command Post of 1st Fighter Air Division - Commander
30.06.1955-17.10.1955 1st Air Fighter Division – Officer of Operation and Intelligence Article of Command Post
17.10.1955-15.07.1957 Command Post of 1st Fighter Air Division - Commander
01.09.1961-01.05.1962 1st Independent Composite Air Corps
01.05.1962-18.11.1970 10th Air Army
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha - Osobní spis
www.valka.cz
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
URL : https://www.valka.cz/Bednar-Jiri-t238464#659374 Verze : 8
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více