Main Menu
User Menu

Bechowiec 1

     
Název:
Name:
Bechowiec-1
Originální název:
Original Name:
Bechowiec-1
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
Polsko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
4,25 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger (9x19 mm)
Délka:
Length:
450 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
240 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
20
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
650 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
390 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Bechowiec-1-t33564#419030Verze : 0
MOD
Bechowiec 1 polski samopal zkonstruovaný Henrykem Strapocia. Byl vyráběn v tajných dílnach v Polsku od roku 1943 - do listopadu 1944 v době okupace.
Bylo vyrobeno na 11 ks.
Bechowiec 1 byl jednoduché konstrukce, malých rozměrů a dobře vyvážený. V jeho konstrukci bylo použito mnoho zajímavých konstrukčních prvků s porovnaním s pozdějšími vyráběnými samopaly. Střílel s uzamčeného závěru, měl pojistku, která zároveň složila jako přepínač střelby / jednotlivé a dávky /.


Ráže 9 mm para
Zásobník 20 nábojů.
Délka 450 mm.


Volně přeloženo z polského jazyka.
URL : https://www.valka.cz/Bechowiec-1-t33564#122050Verze : 0
Podle polských zdrojů je jeden kompletní kus ve sbírkách českého vojenského muzea na Vítkově a další snad ve sbírce zbraní kriminalistického ústavu.
URL : https://www.valka.cz/Bechowiec-1-t33564#139847Verze : 0
Exemplář z Muzea wojska polskiego
Bechowiec 1 - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
Bechowiec 1 - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/Bechowiec-1-t33564#279489Verze : 0
MOD