Beamont, Roland Prosper

     
Příjmení:
Surname:
Beamont Beamont
Jméno:
Given Name:
Roland Prosper Roland Prosper
Jméno v originále:
Original Name:
Roland Prosper "Bee" Beamont
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Wing Commander
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.08.1920 Chichester, Sussex /
10.08.1920 Chichester, Sussex /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.11.2001 Hampshire
19.11.2001 Hampshire
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ, 609. peruť
veliteľ, 150. krídlo
hlavný skúšobný pilot, English Electric Company
Commander, No. 609 Squadron
Commander, No. 150 Wing
Chief test pilot, English Electric Company
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
stíhacie eso (6+1-1-1 v. + 32 V-1)
komandér Rádu britského impéria
spisovateľ
Fighter ace (6+1-1-1 Claims + 32 V-1)
Commander of the Order of the British Empire
Author
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Beamont
http://www.ww2awards.com/person/41726#top
APKR 61
URL : https://www.valka.cz/Beamont-Roland-Prosper-t126216#428192 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Beamont Beamont
Jméno:
Given Name:
Roland Prosper Roland Prosper
Jméno v originále:
Original Name:
Roland Prosper "Bee" Beamont
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Eastbourne College
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Eastbourne College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR RAF College, Cranwell
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR RAF College, Cranwell
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
21.10.1939 poručík (na zk.)
23.01.1940 poručík
21.10.1940 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
30.10.1942 major (výkon.)
23.01.1943 major (dočas.)
DD.MM.1944 podplukovník (výkon.)
17.05.1944 major (váleč.)
01.09.1948 major
21.10.1939 Pilot Officer (prob.)
23.01.1940 Pilot Officer
21.10.1940 Flying Officer
DD.MM.RRRR Flight Lieutenant
30.10.1942 Squadron Leader (act.)
23.01.1943 Squadron Leader (temp.)
DD.MM.1944 Wing Commander (act.)
17.05.1944 Squadron Leader (war sub.)
01.09.1948 Squadron Leader
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Beamont
https://www.ww2awards.com/person/41726#top
APKR 61
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Beamont-Roland-Prosper-t126216#428193 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více