Baum, Otto

     
Příjmení:
Surname:
Baum Baum
Jméno:
Given Name:
Otto Otto
Jméno v originále:
Original Name:
Otto Baum
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Oberführer SS-Oberführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.11.1911 Hechingen-Stetten /
15.11.1911 Hechingen-Stetten /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.06.1998 Hechingen-Stetten
18.06.1998 Hechingen-Stetten
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. tankovej divízii SS "Das Reich" Commander of 2nd SS Division Das Reich
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami a mečmi. Recipient of Knights Cross with Oak Leaves and Swords.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Baum
URL : https://www.valka.cz/Baum-Otto-t455#405122 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Baum Baum
Jméno:
Given Name:
Otto Otto
Jméno v originále:
Original Name:
Otto Baum
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
14.09.1934 SS-Mann
24.04.1935 SS-Junker
25.02.1936 SS-Standartenoberjunker
20.04.1936 SS-Untersturmführer
12.09.1937 SS-Obersturmführer
09.11.1939 SS-Hauptsturmführer
03.03.1941 SS-Sturmbannführer
09.11.1942 SS-Obersturmbannführer
30.01.1944 SS-Standartenführer
17.09.1944 SS-Oberführer
14.09.1934 SS-Mann
24.04.1935 SS-Junker
25.02.1936 SS-Standartenoberjunker
20.04.1936 SS-Untersturmführer
12.09.1937 SS-Obersturmführer
09.11.1939 SS-Hauptsturmführer
03.03.1941 SS-Sturmbannführer
09.11.1942 SS-Obersturmbannführer
30.01.1944 SS-Standartenführer
17.09.1944 SS-Oberführer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Baum
URL : https://www.valka.cz/Baum-Otto-t455#422248 Verze : 1
SS-Oberführer Otto Baumnar.: 15.12.1911, Hechingen-Stetten, Schwaben
zemř.: 18.6.1998 v Německu
SLUŽEBNÍ POSTUP U Waffen-SS:


SS-Anwärter: 1.listopadu 1933
SS-Mann: 14.září 1934
SS-Junker: 24.dubna 1935
SS-Standartenoberjunker: 25.února 1936
SS-UStuf.: 20.dubna 1936
SS-OStuf.: 12.září 1937
SS-HStuf.: 9.listopadu 1939
SS-Stubaf.: 3.března 1941
SS-OStubaf.: 9.listopadu 1942
SS-Staf.: 30. ledna 1944
SS-Oberf.: 17. září 1944


VYZNAMENÁNÍ:
Rytířský kříž: 8.května 1942 jako SS-Stubaf. a Kdr., III./SS-Pz.Gren. Rgt. 3, SS-Division "Totenkopf" (severní sektor Východní fronty)
Dubové ratolesti: 12. srpna 1943 (Nr. 277) jako SS-OStubaf. a Kdr., SS-Pz.Gren. Rgt. 5 "Totenkopf", SS-Pz.Gren.Div. "Totenkopf" (Východní fronta)
Meče: 2.září 1944 (Nr. 95) jako SS-Staf. a Kdr., 2.SS-Pz.Div. "Das Reich" (Západní fronta)
Německý kříž ve zlatě: 26.prosince 1941
URL : https://www.valka.cz/Baum-Otto-t455#2689 Verze : 0
Otto Baum patril k prvím dobrovolníkom, ktorí vstúpili do jednotiek SS-Verfugungstruppen. Bojoval v Polsku, Fracúzsku a Rusku. Pri invázii do Sovietskeho zväzu velil praporu 3. pešieho pluku Totenkopf a získal Rytiersky kríž za svoju bojovú účasť pri Demjansku. V roku 1943 sa zotavil z vážnych bojových zranení, získal Dubové ratolesti a stal sa veliteľom pluku. Nakoniec bol povýšený na SS-Oberführera. V červenci/júli 1944 prevzal velenie divízie Das Reich a stál v jej čele až po dobu obklúčenia pri Falais.
URL : https://www.valka.cz/Baum-Otto-t455#40051 Verze : 1
Malé doplnenie:V októbri/říjnu 1944 bol vymenovaný za veliteľa 17. SS-Panzergrenadier-Division "Götz von Berlichingen“, ktorú viedol počas ústupových bojov až po hranice Ríše. Krátko na to odovzdal Baum velenie divízie a bol vymenovaný za veliteľa 16. SS-Panzergrenadier-Division, ktorá pod jeho velením viedla boje pri jazere Balaton (Plattensee) na území Maďarska. V máji 1945 doviedol zbytky svojej divízie do britského zajatia, z ktorého bol prepustený v roku 1948.
URL : https://www.valka.cz/Baum-Otto-t455#73885 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více