Main Menu
User Menu

Baton Rouge

Baton Rouge, Louisiana

     
Název:
Name:
Baton Rouge
Originální název:
Original Name:
Baton Rouge
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres East Baton Rouge
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
30°45'00.00"N 91°14'00.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Baton-Rouge-t146565#470467Verze : 0
MOD