Main Menu
User Menu
Reklama

Baterie Rautkofel

Battery Rautkofel / Batterie Rautkofel

     
Název:
Name:
Baterie Rautkofel
Originální název:
Original Name:
Batterie Rautkofel
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°38'38.50"N 12°15'02.94"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh objektu:
Sort of Object:
dělostřelecké postavení
Typ objektu:
Type of Object:
polní dělostřelecká baterie
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pevnostní uzávěr Landro
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1915
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1917
Výzbroj:
Armament:
1x 8cm polní kanón M 17
Posádka:
Crew:
?
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1915-DD.MM.1917 1. světová válka
Současný stav:
Current Condition:
zřícenina
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Leonard Hobst: Český důstojník na frontách monarchie (Brno 2003)
http://www.moesslang.net/fotos2.htm
URL : https://www.valka.cz/Baterie-Rautkofel-t125156#425239Verze : 0
MOD
Reklama