Baterie Rautkofel

Battery Rautkofel / Batterie Rautkofel
     
Název:
Name:
Baterie Rautkofel Battery Rautkofel
Originální název:
Original Name:
Batterie Rautkofel
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
- -
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°38'38.50"N 12°15'02.94"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh objektu:
Sort of Object:
dělostřelecké postavení Artillery Position
Typ objektu:
Type of Object:
polní dělostřelecká baterie Field Artillery Battery
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pevnostní uzávěr Landro Fortress Barrier Landro
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1915
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1917
Výzbroj:
Armament:
1x 8cm polní kanón M 17 8cm Field Cannon M 17 
Posádka:
Crew:
?
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1915-DD.MM.1917 1. světová válka
DD.MM.1915-DD.MM.1917 1st World War
Současný stav:
Current Condition:
zřícenina ruin
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno open free
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Leonard Hobst: Český důstojník na frontách monarchie (Brno 2003)
http://www.moesslang.net/fotos2.htm
URL : https://www.valka.cz/Baterie-Rautkofel-t125156#425239 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více