Baterie Goldsee

Battery Goldsee / Batterie Goldsee
     
Název:
Name:
Baterie Goldsee Battery Goldsee
Originální název:
Original Name:
Batterie Goldsee
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Gomagoi Gomagoi
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°32'19.79"N 10°28'24.39"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh objektu:
Sort of Object:
dělostřelecké postavení Artillery Position
Typ objektu:
Type of Object:
stálá dělostřelecká baterie Permanent Artillery Battery
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pevnostní uzávěr Stilfserjoch ; Fortress Barrier Stilfserjoch 
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1912
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1913
Výzbroj:
Armament:
2x 15cm moždíř
2x 15cm Mortar
Posádka:
Crew:
?
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1. světová válka
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1st World War
Současný stav:
Current Condition:
zřícenina ruin
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno open free
Poznámka:
Note:
Postavení zřízeno pro děla z Fort Gomagoi The position established for the guns of Fort Gomagoi
Zdroje:
Sources:
http://www.moesslang.net/fotos2.htm
URL : https://www.valka.cz/Baterie-Goldsee-t124996#425004 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více