Baterie Candriai

Battery Candriai / Batterie Candriai
     
Název:
Name:
Baterie Candriai Battery Candriai
Originální název:
Original Name:
Batterie Candriai
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Trento Trento
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°04'11.60"N 11°04'28.58"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh objektu:
Sort of Object:
dělostřelecký fort Artillery Fort
Typ objektu:
Type of Object:
opevněná dělostřelecká baterie Fortified Artillery Battery
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pevnost Trient - sekce VI Fortress Trient - 6th section
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1879
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1880
Výzbroj:
Armament:
8x 9cm polní kanon M-75/96
8x 9cm Field Cannon M-75/96
Posádka:
Crew:
2+129
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
zřícenina ruin
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno open free
Poznámka:
Note:
1915 odzbrojen
1915 disarmed
Zdroje:
Sources:
Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
www.trentinograndeguerra.it
URL : https://www.valka.cz/Baterie-Candriai-t124843#424715 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více