Main Menu
User Menu

Bašo, Matej

Matej Bašo z Čoltova (Matiáš Bazald)


Na základe závete Jakuba Tornallyiho sa správcom Muránskeho hradu, po jeho smrti stal jeho švagor Matej Bašo z Čoltova, lebo jeho syn Ján Tornallyi mal iba štyri roky. Bašo sa snažil získať hrad úplne pre seba, štvorročného Jána Tornallyiho poslal na výchovu do Poľska, odkiaľ sa už nevrátil. Matej Bašo sa vyhlásil za pána hradu (asi 1529, iný zdroj 1535) a podnikal odtiaľ lúpežné výpravy, s pomocou bratov Martina a Demetera a vojska zostaveného z Gemerčanov a neskôr aj rusínskych a poľských dobrodruhov.


Vyplienil mestá Dobšinú (1540) a Levoču, ukradol bronzové zvony z kostola v Rimavskej sobote, bronz použil na výrobu diel. Spolu s Františkom Bebekom - pánom Krásnej Hôrky razil falošné mince. Okolo roku 1542 ovládol Hnúšťu, vyplienil opevnený kláštor Kláštorisko (1543) a údajne ho krátky čas používal ako úkryt. Údajne tiež ovládal hrad Tisovec.


Kráľ Ferdinand I. Habsburský dal napokon príkaz na jeho dolapenie a uväznenie (1548), úlohou bol poverený Mikuláš zo Salmu. František Bebek, ktorý medzičasom vstúpil do služieb kráľa ihneď obľahol hrad. Po čase pritiahlo cisárske vojsko vedené Mikulášom zo Salmu, spolu so žoldniermi zo Španielska a hrad niekoľko mesiacov naďalej obliehalo. Vzbúrenci sa napokon vzdali a cisárske vojsko obsadilo hrad (1549), Matejovi Bašovi sa síce podarilo utiecť, no v Telgárte ho chytili pastieri a odovzdali späť na hrad, tu ho odsúdili na trest smrti a popravili.Zdroje:
zlatyfond.sme.sk
www.historickarevue.com
www.obroda.sk
URL : https://www.valka.cz/Baso-Matej-t92492#346392Verze : 0
MOD