Bartlett, Charles Philip Oldfield

     
Příjmení:
Surname:
Bartlett Bartlett
Jméno:
Given Name:
Charles Philip Oldfield Charles Philip Oldfield
Jméno v originále:
Original Name:
Charles Philip Oldfield Bartlett
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Squadron Leader
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.01.1889 Weston-super-Mare /
03.01.1889 Weston-super-Mare /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.03.1986 Cheltenham /
DD.03.1986 Cheltenham /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 5. námořní perutě RNAS - flight commander of No. 5 Naval Squadron RNAS
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso na dvoumístném stroji 1. sv. v. s 8 sestřely (5 sražených do neřízeného pádu a 3 zničené)
- jeho pozorovatel byl Walter Naylor, nejúspěšnější pozorovatelské eso RNAS, se kterým dosáhl 7 z 8 sestřelů
- english two-seater ace of WW1 with 8 claims (5 driven out of control and 3 destroyed)
- his observer was Walter Naylor, top scoring RNAS observer ace, with whom he achieve 7 of his 8 claims
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Bartlett-Charles-Philip-Oldfield-t237074#655236 Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Bartlett Bartlett
Jméno:
Given Name:
Charles Philip Oldfield Charles Philip Oldfield
Jméno v originále:
Original Name:
Charles Philip Oldfield Bartlett
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.04.1916 poručík (dočas., na zk.)
DD.MM.RRRR nadporučík (dočas.)
DD.MM.1918 kapitán (dočas.)
12.07.1918 major (dočas.)
DD.MM.RRRR major
03.04.1916 Flight Sub-Lieutenant (temp., prob.)
DD.MM.RRRR Flight Lieutenant (temp.)
DD.MM.1918 Captain (temp.)
12.07.1918 Major (temp.)
DD.MM.RRRR Squadron Leader
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1916-01.03.1918 5. námořní peruť RNAS (pilot)
01.03.1918-DD.04.1918 5. námořní peruť RNAS (velitel letky)
DD.04.1918-DD.09.1918 hospitalizace
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Marstonova škola technického výcviku RAF (adjutant)
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1916-01.03.1918 No. 5 Naval Squadron RNAS (pilot)
01.03.1918-DD.04.1918 No. 5 Naval Squadron RNAS (flight commander)
DD.04.1918-DD.09.1918 hospitalisation
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR RAF Manston's School of Technical Training (adjutant)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Bartlett-Charles-Philip-Oldfield-t237074#655239 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více