Barbreau, Paul Augustin Edouard

     
Příjmení:
Surname:
Barbreau Barbreau
Jméno:
Given Name:
Paul Augustin Edouard Paul Augustin Edouard
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Augustin Edouard Barbreau
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.09.1894 Renault, Orán /
16.09.1894 Renault, Oran /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.06.1976 Marseille /
02.06.1976 Marseille /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- instruktor vzdušné obrany na základně Cazaux - air defense instructor at the Cazaux base
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- francouzské balónové eso 1. sv. v. s 8 sestřely (sdílel), z toho 8 balónů (sdílel)
- sestřely sdílel s Coiffardem, Ehrlichem, Waddingtonem a Grosem
- french balloon busting ace of WW1 with 8 claims (shared), thereof 8 balloons (shared)
- shared claims with Coiffard, Ehrlich, Waddington and Gros
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Barbreau
www.theaerodrome.com
https://www.as14-18.net/Barbreau
URL : https://www.valka.cz/Barbreau-Paul-Augustin-Edouard-t236408#653428 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Barbreau Barbreau
Jméno:
Given Name:
Paul Augustin Edouard Paul Augustin Edouard
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Augustin Edouard Barbreau
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.08.1918 poručík (dočas.)
DD.MM.1939 nadporučík
DD.MM.1940 kapitán
DD.08.1918 Sous-Lieutenant (temp.)
DD.MM.1939 Lieutenant
DD.MM.1940 Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
16.09.1914-DD.MM.1915 5. africký jízdní pluk
DD.MM.1915-DD.04.1917 pochodový prapor lehké pěchoty v Africe
DD.04.1917-DD.MM.RRRR vojenské letectvo
01.10.1917-08.08.1918 Escadrille N/SPA 154 (pilot)
08.08.1918-11.11.1918 Escadrille SPA 164 (pilot)
DD.MM.1939-DD.02.1940 základna Cazaux (instruktor vzdušné obrany)
16.09.1914-DD.MM.1915 5th African Chasseur Regiment
DD.MM.1915-DD.04.1917 marching battalion of light infantry in Africa
DD.04.1917-DD.MM.RRRR military aviation
01.10.1917-08.08.1918 Escadrille N/SPA 154 (pilot)
08.08.1918-11.11.1918 Escadrille SPA 164 (pilot)
DD.MM.1939-DD.02.1940 Cazaux base (air defense instructor)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Barbreau
www.theaerodrome.com
https://www.as14-18.net/Barbreau
www.cieldegloire.com
URL : https://www.valka.cz/Barbreau-Paul-Augustin-Edouard-t236408#653429 Verze : 5
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více