Main Menu
User Menu
BARBAKÁN


Obranná stavba používaná u pozdně gotického opevnění umístěná před bránu města či hradu. Nejčastěji okrouhlého nebo polygonálního půdorysu, v níž se lomila přístupová cesta. Brána byla chráněna před přímým postřelováním nepřítele. Barbakán byl v některých případech využíván i jako stanoviště dělostřelectva, jehož úkolem bylo flankování přilehlých částí příkopu. Od používání barbakanu se ustoupilo při zavádění bastionového systému opevňování.
URL : https://www.valka.cz/Barbakan-t24017#89533Verze : 0