Main Menu
User Menu

Barbados

Barbados

Český název:
Czech name:
Barbados
Originální název:
Original name:
Barbados
Anglický název:
English name:
Barbados
Hlavní město:
Capital:
Bridgetown
Státní zřízení:
Government type:
království / kingdom
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
11 farností a 1 město / 11 parishes and 1 city
Úřední jazyk:
Languages:
angličtina / English
Měna:
Currency:
barbadoský dolar (BBD)
Ozbrojené složky:
Military branches:
Barbadoské královské ozbrojené síly: vojenské velitelství, Babadoská pobřežní stráž / Royal Barbados Defense Force: Troops Command, Barbados Coast Guard
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACP, C, Caricom, CDB, FAO, G-77, IADB, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
430
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Mount Hillaby (336 m)
nejnižší bod / lowest point - Atlantský oceán (0 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Karibik / Caribbean
Sousední státy:
Neighbours:

Vznik:
Independence:
30.11.1966
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 281 968
Národnostní složení:
Ethnic groups :
90% černoši / black
4% běloši / white
6% Asiaté a míšenci / Asian and mixed
Náboženství:
Religions :
63,4% protestanti / Protestant (28,3% anglikánská / Anglican, 18,7% letničtí křesťané / Pentecostal, 5,1% metodisté / Methodist, 11,3% ostatní / other)
4,2% římskokatolické / Roman Catholic
7% ostatní křesťané / other Christia
4,8% ostatní / other
20,6% bez vyznání nebo nespecifikováno / none or unspecified
ISO: BRB
Internetová doména:
Internet country code :
.bb
Časové pásmo :
Time zone :
-4
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Barbados-t80492#294969Verze : 0