Main Menu
User Menu

Bangor, Základna letecké národní gardy Bangor [1968- ]

Bangor Air National Guard Base

     
Název:
Name:
Základna letecké národní gardy Bangor
Originální název:
Original Name:
Bangor Air National Guard Base
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1941-DD.MM.1942 Godfrey Army Airfield
DD.MM.1942-DD.MM.1947 Dow Army Airfield
DD.MM.1947-DD.04.1968 Dow Air Force Base
DD.06.1949-DD.MM.1951 Radar Site L-1
Obec:
Municipality:
Bangor, Maine
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
44°48'51.00"N 68°49'51.00"W
Vznik:
Established:
DD.04.1968 premenovaním a prepodriadením
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Air_Force_Base
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bangor-Zakladna-letecke-narodni-gardy-Bangor-1968-t127701#431689Verze : 0
MOD
V júni 1949 (06/1949) bola v rámci základne vybudovaná prvá radiolokačná stanica rádiolokačnej siete včasnej výstrahy LASHUP. Stanica L-1 bola vybudovaná na súradniciach 44°49'10.99"N 68°49'15.99"W a počas ostrej prevádzky od júna 1950 tu bol inštalovaný prehľadový rádiolokátor Bendix AN/CPS-5 a výškomer Radio Corporation of America AN/TPS-10A. Prevádzku stanice zabezpečovali príslušníci 128. perute navádzania lietadiel a včasnej výstrahy (128th Aircraft Control and Warning Squadron).Zdroj: http://www.radomes.org/museum/acwlashup.php
http://www.fortwiki.com/Lashup_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Lashup_Radar_Network
URL : https://www.valka.cz/Bangor-Zakladna-letecke-narodni-gardy-Bangor-1968-t127701#571774Verze : 0
MOD