Ballay, Alojz

     
Příjmení:
Surname:
Ballay Ballay
Jméno:
Given Name:
Alojz Alojz
Jméno v originále:
Original Name:
Alojz Ballay
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.02.1905 Považská Bystrica /
25.02.1905 Považská Bystrica /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.02.1982 Bratislava /
23.02.1982 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- plukovník generálneho štábu
- veliteľ Vzdušných zbraní slovenskej armády
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alojz_Ballay
URL : https://www.valka.cz/Ballay-Alojz-t187776#545906 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Ballay Ballay
Jméno:
Given Name:
Alojz Alojz
Jméno v originále:
Original Name:
Alojz Ballay
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1923 Štátne reálne gymnázium Ľ. Štúra Trenčín /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1923 Štátne reálne gymnázium Ľ. Štúra Trenčín /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1923-15.08.1925 Vojenská akademie
01.10.1936-02.05.1938 Vysoká škola válečná
DD.MM.1923-15.08.1925 Military Academy
01.10.1936-02.05.1938
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.08.1925 poručík
01.10.1929 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
01.07.1938 štábní kapitán
17.05.1939 major
DD.MM.1940 podplukovník
01.07.1943 plukovník
15.08.1925 poručík
01.10.1929 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
01.07.1938 štábní kapitán
17.05.1939 major
DD.MM.1940 podplukovník
01.07.1943 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alojz_Ballay
URL : https://www.valka.cz/Ballay-Alojz-t187776#545907 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více