Bahadúr Šach

Bahadur Shah of Gujarat
Bahadúr Šach, Sultán Gudžarátu
Bahadur Shah of Gujarat


Nar:
Zom: 1537


Vládol v Gudžaráte v rokoch 1526-1536 a 1536-1537. V období jeho vlády bol Gudžarát pod tlakom Mogulského imperia (cisára Bábura a Humajúna) a zároveň Portugalska, ktoré sa snažilo expandovať zo svojej opevnenej základne Goa na pobreží Gudžarátu. V roku 1527 sa Gudžarát pod jeho vedením stal členom aliancie tvorenej aj Mewaru a Purabijas namierenej proti sultanátu Malwa. Alianciu viedol Silhadi - jeden z Rajpútskych kniežat, ktorý sa po zániku Dillíjskeho sultanátu snažil získať nezávislosť pre svoje dŕžavy na severe Malwy. V roku 1531 sa Bahadúrovi skutočne podailo poraziť Malwu a pripojiť ju ku Gudžarátu. Počas víťazného ťaženia sľúbil Bahadúr Silhadimu aj územia Ujjain a Sarangpur, ale nakoniec svoj sľub nedodoržal. Bahadúr ale nechcel opakovať chyby svojich susedov spred niekoľkých rokov počas konfliktu s Mogulmi, keď Silhadi viackrát zmenil bojujúcu stranu, preto miesto sľúbeného zväčšenia územia a nezávislosti ponúkol Silhadimu výmenu jeho pevnosti Raisen a jeho územia v Malwe za vládu nad mestom Baroda. Silhadi samorejme odmietol a preto bol Bahadúrom okamžite zajatý. Ďalšia Bahdúrova výprava viedla proti pevnosti Raisen, ktorú bránil Silhadiho brat Lakšman Rai (Lakshman Rai). Oficiálny dôvod výpravy bolo oslobodenie moslimskych žiem nachádzajúcich sa v Silhadiho háreme. Niekoľkomesačné obliehanie pevnosti bolo neúspešné. Silhadi navrhol Bahadúrovi aby mu umožnil vstup do pevnosti, kde by sa pokúsil prehovoriť svojho brata na kapituláciu, výmenou za pôvodný Bahadúrov návrh - odvzdanie vlády nad mestom Baroda. Bahadúr súhlasil aj napriek tomu, že v obliehanej pevnosti dochádzali zásoby a bolo iba otázkou času kedy sa posádka vzdá. V pevnosti zasadla rodinná rada, v ktorej bratia vážili svoje šance, že Bahadúr dodorží svoje slovo a odovzdá im moc nad Barodou, alebo ich uvrhne do väzenia. Nakoniec sa rozhodli z pevnosti spolu so svojimi vernými prebiť do Purabaija. Pri tomto pokuse boli jeho jednotky spolu s ním a jeho bratom zmasakrované Bahadúrovou armádou a v roku 1532 Bahadúr túto pevnosť obsadil.


Bahadúrove lavírovanie medzi Mogulskými cisármi a Portugalcami vyústilo v roku 1535 do obsadenia sultanátu Mogulským cisárom Humajúnom a sultán bol nútený hľadať útočisko u Portugalcov. Už nasledujúci rok problémy Mogulskej ríše spôsobili, že sultán s výdatnou pomocou Portugalcov obnovil vládu nad časťou svojho územia, aj za cenu toho, že za pomoc musel Portugalsku postúpiť pobrežné mestá Daman, Diu, Bombaj a Vasai.


Bol zavraždený v roku 1537 počas návštevy portugalskej lodi zakotvenej pri pobreží a po jeho smrti bolo jeho telo hodené do vôd Arabského mora.Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Sultan_Bahadur
http://en.wikipedia.org/wiki/Silhadi
URL : https://www.valka.cz/Bahadur-Sach-t67833#238963 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více