Main Menu
User Menu

Bachmačská pamětní medaile

Commemorative Medal of Battle of Bachmach

     
Název:
Name:
Bachmačská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Bachmačská pamětní medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.03.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Tato medaile má podobný osud jako medaile Zborovská. Předpokládalo se, že i tato medaile bude založena a udělována při příležitosti výroční bitvy u Bachmače. Ohrožení republiky však takovým záležitostem nepřálo.
Medaile byla založena usnesením vlády ze dne 5. března 1948. Toto usnesení bylo zveřejněno ve Věstníků Ministerstva národní obrany č. 19 ze dne 13. března 1948.
Ve zdůvodnění se říká :
Medaile je založena při příležitosti třicátého výročí bojů československých jednotek u Bachmače, které pomohli udržet celistvost a jednotu armády. Legionáři statečně bojovali po boku Rudé armády proti Němcům a proti společnému nepříteli.
Medaile byla udělena jednotkám zapojených v těchto ústupových bojích. Dále byla jako pamětní, jubielní a vzpomínková udělována všem žijícím, padlým a zesnulým účastníkům boje u Bachmače. Byla udělena opět prezidentu republiky, ministru národní obrany, představitelům vlády a generality ČSR, ale také "gážistům " sloužícím u těchto jednotek, kteří se podíleli na budování tradic jednotek Čs. legionářů na Rusi.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československ vyznamenání, III. část, čl. 24, ČNS Hradec Králové 1974, s.25-26
URL : https://www.valka.cz/Bachmacska-pametni-medaile-t105570#377391Verze : 1
     
Název:
Name:
Bachmačská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Bachmačská pamětní medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.03.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Výtvarný návrh :
Autorem medaile je akademický sochař Jaroslav Hejduk.
Medaile je ražena z bronzu o průměru 33 mm a síle 2 mm.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Bachmacska-pametni-medaile-t105570#377392Verze : 1
Rok udělení
Year of Appointment
Jméno
Name
Hodnost
Rank
Datum a místo narození
Date and Place of Birth
Datum a místo úmrtí
Date and Place of Decease
1948Hasal, Antonín armádní generál
Army General
07.01.1893 Nová Huť pod Nižborem
/
22.04.1960 Washington
1948Hašek, Karel brigádní generál
Brigade General
16.05.1890 Vysoké Mýto
/
DD.MM.1949 Praha
/
1948Chmelař, Václav generál IV. hodnostní třídy
General of 4th Rank Class
20.09.1868 Brandýs nad Labem
/
DD.MM.RRRR ?
1948Kadlec, Eduard armádní generál
Army General
16.03.1880 Ústí nad Labem
/
19.08.1961 Brno
/
1948Mézl, Ondřej divisní generál
Division General
02.12.1887 Klopotovice
/
06.09.1968 Los Angeles
1948Němec, Matěj divisní generál
Division General
08.11.1886 Janov
/
29.08.1975 Praha
/
1948Viest, Rudolf armádní generál in memoriam
Army General In Memoriam
24.09.1890 Revúca
/
DD.MM.RRRR ?
URL : https://www.valka.cz/Bachmacska-pametni-medaile-t105570#390314Verze : 0
MOD
Název
Name
Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
Bachmačská pamětní medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
07.03.1948 Matohlína, Josef
28.08.1948 Gottwald, Klement
DD.MM.1948 Beneš, Edvard
DD.MM.1948 - Chmelař, Václav
DD.MM.1948 Hasal, Antonín
DD.MM.1948 Hašek, Karel
DD.MM.1948 Kadlec, Eduard
DD.MM.1948 Krejčí, Ludvík
DD.MM.1948 Mézl, Ondřej
DD.MM.1948 Němec, Matěj
DD.MM.1948 Viest, Rudolf
DD.MM.1953 Zápotocký, Antonín
DD.MM.RRRR Boček, Bohumil
DD.MM.RRRR Janko, Vladimír
DD.MM.RRRR Matoušek, Otto
DD.MM.RRRR Mašín, Josef
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 17
URL : https://www.valka.cz/Bachmacska-pametni-medaile-t105570#415002Verze : 0
MOD
Název
Name
Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
Bachmačská pamětní medaile
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
01.10.1958 1. tankový pluk
1st Tank Regiment
1. tankový pluk
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Bachmacska-pametni-medaile-t105570#720466Verze : 0
MOD