BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor)

BTR-64K (WAPC 8x8 - demonstrator)
БТР-64К
     
Název:
Name:
BTR-64K BTR-64K
Originální název:
Original Name:
БТР-64К
Kategorie:
Category:
obrněný transportér armoured personnel carrier
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Charkovská opravna tanků (Харківській бронетанковий ремонтний завод), Charkov
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2005-DD.MM.2005
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2005
Osádka:
Crew:
2-3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
8 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
21500 kg 47399 lb
Celková délka:
Overall Length:
6000 mm 19 ft 8 ¼ in
Celková šířka:
Overall Width:
3100 mm 10 ft 2in
Celková výška:
Overall Height:
1900 mm 6 ft 2 ¾ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
až 450 mm to 1 ft 5 ¾ in
Pancéřování:
Armour:
Odolnost podle NATO STANAG 4569
- čelo: 5. stupeň,
- boky: 5. stupeň,
- strop trupu: 3. stupeň,
- záď: 4. stupeň,
- dno trupu: 5. stupeň.
Resistance according to NATO STANAG 4569
- forehead: 5th degree,
- hips: 5th degree,
- hull ceiling: 3th degree,
- stern: 4th degree,
- hull bottom: 5th degree.
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
5TDF, přeplňovaný naftový 5TDF,, supercharged, diesel
Výkon:
Power:
515 kW při 2800 ot/min 690.6 bhp at 2800 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
s hydrostatickým převodem with hydrostatic transmission
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
105 km/h 65 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
50 km/h 31 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
800 km 497 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
400 km 249 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
30 ° 67 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m 79 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,5 m 20 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,2 m 47 in
Výzbroj:
Armament:
1x 12,7 mm protiletadlový kulomet NSVT (6P17) 1x .50 in anti-aircraft machine gun NSVT (6P17)
Uživatelské státy:
User States:
- -
Poznámka:
Note:
Jiné známé označení: BMP-K-64 (БМП-К-64).
Demonstrátor kolového obrněného transportéru s uspořádáním podvozku 8x8 a hydromotory v nábojích kol.
Demonstrátor není vybaven řidicími nápravami. K zatočení se používá zabrzdění levé/pravé řady kol.
Pneumatiky: KI-113 (18.5x6.00-10)
Pohotovostní hmotnost: 17900 kg.
Výška trupu vozidla: 1300 mm.
Vybaven: Protipožárním systém, ventilačním systém filtru a topení.
Other known designation: BMP-K-64 (БМП-К-64).
Demonstrator of a wheeled armored personnel carrier with an 8x8 chassis arrangement and hydraulic motors in the wheel hubs.
The demonstrator is not equipped with steering axles. Left/right rows of wheels braking is used to turn.
Tires: KI-113 (18.5x6.00-10)
Curb weight: 39463 lb.
Vehicle hull height: 4 ft 3 ⅛ in.
Equipment: Fire protection system, filter ventilation system and heater.
Zdroje:
Sources:
Osobní korespondence s Ing. Sergiem Berezuc'kým, analytikem společnosti Scienсe Technology (Ukrajina) a bývalým analytikem závodu na opravu tanků v Charkově.
UkrOboronProm Catalogue 2016-2017, firemní publikace, ISBN nemá

BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) -


URL : https://www.valka.cz/BTR-64K-KOT-8x8-demonstrator-t236697#654157 Verze : 3
Stručná historie
Charkovská opravna tanků (Харківській бронетанковий ремонтний завод, ХБТЗ) přestavěla v roce 2005 tank T-64A nebo typ B na demonstrátor BTR-64K (někdy označovaný jako BMP-K-64 (БМП-К-64), nebo BMPT-K64 (БМПТ-К-64)). Vývoj tohoto vozidla byl soukromou akcí Charkovské opravny tanků, která předpokládala, že přestavbou tanků na transportéry docílí snížení počtů skladovaných vozidel.


Jeden z projektů přestavby tanků počítal s použitím kolového podvozku s dvoutaktním diselmotorem 5TDF, který by poháněl energoagregát spojený s hydromotory, či elektromotory v nábojích kol. Systém ovládání vozidla byl shodný s pásovými vozidly. To znamená, že pro zatáčení demonstrátoru BTR-64K se využívalo přibrzdění skupiny kol na levé/pravé straně vozidla.


Stavba a zkoušky demonstrátoru BTR-64K potvrdily předpokládané schopnosti vozidla. Kdy přesně došlo k zastavení vývojových prací na vozidle s hydraulickým pohonem není známo, ale údajně se tak stalo pro nedostatek financí. Jiné zdroje naznačují, že se tak stalo díky rusko-ukrajinské hybridní válce v Donbasu.


V oficiálních katalozích koncernu UkrOboronProm vozidlo BTR-64K figurovalo ještě v ročníku 2016-2017 a od tohoto data se nenachází v nabídce. Co se stalo z demonstrátorem není známo.


Pancéřování:
(informace z jiných zdrojů, než je uvedeno v tabulce)
- čelo: 270 mm, vrstvený čelní pancíř má odolat průbojnému střelivu ráže 90 mm,
- boky: 82+20 mm, pancíř má odolat i komulativním střelám ze sovětských pancéřovek RPG,
- záď: 40 mm, pancíř má odolat průbojným střelám ráže 14,5 mm,
- dno: pancíř má odolat výbuchu sovětské protitankové miny TM-57 a zajistit přežití posádky.


Zdroj:
https:/topic/view/ehnologiyi-bronetransporter-btr-64k/
web.archive.org
web.archive.org
web.archive.org
UkrOboronProm Catalogue 2016-2017, firemní publikace, ISBN nemá
BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) - Náročnost ruční práce při přestavbě tanku T-64 na demonstrátor kolového transportéru je zřejmá. Foto via Ing. Sergij Berezucký, analytik společnosti Scienсe Technology (Ukrajina).

Náročnost ruční práce při přestavbě tanku T-64 na demonstrátor kolového transportéru je zřejmá. Foto via Ing. Sergij Berezuc'ký, analytik společnosti Scienсe Technology" (Ukrajina).
BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) -


BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) -


BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) -


BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) -


BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) -


BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) -


BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) -


BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) -


BTR-64K (KOT 8x8 - demonstrátor) -


URL : https://www.valka.cz/BTR-64K-KOT-8x8-demonstrator-t236697#654680 Verze : 6
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více