Main Menu
User Menu

BMR-600 (kolový OT)

BMR-600


BMR = Blindado Medio de Ruedas


Vozidlo vyvíjela španělská armáda společně s firmou ENASA. Prototyp byl poprvé zkoušen v roce 1975, seriová výroba se rozběhla až v roce 1979. Vozidlo používá má společné některé součástky s průzkumným vozidlem VEC. Výrobce vozidlo někdy nabízí vozidlo pod označením 3560.50.
Korba vozidla je svařená z hliníkových pancéřových plátů odolávající střelám běžných ručních zbraní a dělostřeleckým střepinám.
Řidič sedí v levé přední části korby a hned za ním je umístěná věžička s kulometem. Motorpřevodový prostor je napravo od řidiče. Prostor zádi korby je určen pro roj. Roj a posádka vozidla nastupuje do vozidla mechanicky ovládanými rampovými dveřmi. Roj má k dispozici průlezy s příklopy.

Vozidlo je obojživelné přičemž pohyb ve vodě zajišťují vodomety po stranách korby na zádi. Standartní výbavou vozidla je posilovač řízení., protipožární systém v motorpřevodovém prostoru, samonosné pneumatiky a navíjak.


Výzbroj vozidla je umístěná na věžičce s externě lafetovaným kulometem r. 12,7 mm, kulomet se zaměřuje z vnitřního prostoru vozidla. Na věžičce je možné lafetovat i kanón r. 20 mmVerze
Velitelské stanoviště - označení výrobce 3560.51
Spojovací vozidlo - označení výrobce 3560.56
Nosič PTŘS - označení výrobce 3560. 57 (OZ střel HOT)
Nosič minometu - minomet r. 81 mm (označení výrobce 3560.53E)
Vozidlo palebné podpory - vozidlo je vyzbrojené věží vyzbrojenou kanónem r. 90 mm (označení výrobce 3564)
Ambulance - označení výrobce 3560.54
Vyprošťovací a dílenské vozidlo - označení výrobce 3560.55, toto vozidlo je často využíváno i jako tahač 120 mm minometu.
Verze označení výrobce 3560.59E - v zadní části vozidla je umístěn minomet r. 120 mm


TTD:
Uspořádání: 6x6
Posádka: 2+11
Výzbroj: 1x kulomet r.12, 7mm
Munice: r. 12,7 mm 2 500 nábojů
Délka : 6,15 m
Šířka: 2,5 m
Výška po střechu korby: 2,0 m
Výška včetně výzbroje: 2,36 m
Světlá výška: 0,40 m
Měrný výkon: 22,0 Hp/t
Rozvor: 1,65 + 1,65 m
Motor: Pegaso 9157/8 o výkonu 310 Hp
Bojová hmotnost: 14 000 kg
Max. rychlost: 103 km/h
Max. rychlost plavby: 9 km/h
Dojezd: 1000 km
Palivo: 400 l
Brodivost: obojživelné
Stěna: 0,6 m
Příkop: 1,5
Max. úhel stoupání: 60%
Max. úhel bočního náklonu: 30%
Pancéřování: hliník o max. tl. 38mm
Ochrana proti ZHN: dle přání uživatele
Noční pozorovací přístroje: dle přání uživatele
Výrobce: Santa Barbara, Madrid, Španělsko
Uživatelé: Španělsko, Egypt, Saudská Arábie, Peru
URL : https://www.valka.cz/BMR-600-kolovy-OT-t36431#136903Verze : 0
BMR-600
https://www.military-today.com/apc/bmr600.htm
BMR-600 (kolový OT) - BMR-600

BMR-600
BMR-600 (kolový OT) - BMR-600

BMR-600
BMR-600 (kolový OT) - BMR-600

BMR-600
BMR-600 (kolový OT) - BMR-600

BMR-600
BMR-600 (kolový OT) - BMR-600

BMR-600
URL : https://www.valka.cz/BMR-600-kolovy-OT-t36431#304341Verze : 0
7. října 2009 se BRM 600 ET-VE 6536 v Afganistanu setkalo s minou.


Fotky anonymní z Ejercitos
BMR-600 (kolový OT) -


BMR-600 (kolový OT) -


BMR-600 (kolový OT) -


BMR-600 (kolový OT) -


URL : https://www.valka.cz/BMR-600-kolovy-OT-t36431#372796Verze : 0
BRM-600 setkání s minou
BMR-600 (kolový OT) - Bojový prostor BRM-600

Bojový prostor BRM-600
BMR-600 (kolový OT) - Po výbuchu, došlo k uvolnění motorového bloku a vznícení munice uvnitř vozidla

Po výbuchu, došlo k uvolnění motorového bloku a vznícení munice uvnitř vozidla
BMR-600 (kolový OT) - Podvozek

Podvozek
BMR-600 (kolový OT) -


BMR-600 (kolový OT) - Roztrhané sváry na podvozku

Roztrhané sváry na podvozku
URL : https://www.valka.cz/BMR-600-kolovy-OT-t36431#372797Verze : 0
www.militaryimages.net

BMR-600 (kolový OT) -


URL : https://www.valka.cz/BMR-600-kolovy-OT-t36431#591818Verze : 0
MOD