Main Menu
User Menu

BEL - FN MAG

univerzálni kulomet

     
Název:
Name:
FN MAG
Originální název:
Original Name:
FN MAG
Kategorie:
Category:
kulomet
Výrobce:
Producer:
Fabrique National Herstal, Belgie
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
11,65 kg
Ráže:
Calibre:
7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
7,62x51 mm
Délka:
Length:
1260 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
548 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
50 v pásu / belt
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
650-1000 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
840 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/BEL-FN-MAG-t32652#430184Verze : 0
MOD
Univerzální kulomet FN MAG

Univerzální kulomet je konstruován pro náboj 7,62x51 mm. Kulomet je charakteristický: pohonem automatiky odběrem prachových plynů z vývrtu hlavně, rychle vyměnitelnou hlavní, pásovým podáváním nábojů - může používat buď trvale spojený pás s kapacitou 50nábojů nebo rozpadající se nábojový pás US M13. Závěrový mechanismus je přímoběžný uzavřeného typu s nesenou závorou. Závěr je veden drážkami v hranolovitém pouzdru, jenž ovládají svým tvarem i snížení závory při jejím uzamykání. Při pohonu automatiky pomocí prachových plynů je v plynovém válci vřazen regulátor, který je ovládán otočným knoflíkem v přední části plynové násadce. Pokud zbraň funguje bez problémů utíkají plyny přes otvory v tomto regulátoru do okolí. Pokud by ovšem došlo k znečištění zbraně nebo by bylo nutné zvýšit tlak plynů, pootočí se tímto regulátorem a otvory se tím přivřou. Tento regulátor se využívá i pro změnu rychlosti střelby z kadence 650 až na 1000 ran/minutu. Podávací mechanismus je stolového typu dvoustupňový (Část posunu sáněk se děje při pohybu závěru vpřed zbytek při pohybu vzad). Na ústí hlavně je montovaný tlumič plamene. Spoušťový mechanismus je opatřený mžikovou spouští (zachycuje celou plochu závěru). Kulomet je kromně dvojnožky dodávaný i s trojnožkou.

Tento kulomet převzaly do své výzbroje armády Indie,Izrael, Švédsko (ráže 6,5mm), GBR, USA, a dalších 75 zemí světa. Některé zdroje uvádějí že jich bylo vyrobeno víc než 150 000 ks.

Značení v jiných zemích:M240, M240 B (USA)
M4 MAG je značení pro zbraň ráže 5,56mm


TTD:
Ráže: 7,62 mm
Náboj: 7,62x51 mm
Hmotnost kulometu:
-s pažbou a dvojnožkou:11,65 kg
-s trojnožkou: 21,35 kg
Hmotnost dvojnožky: 0,75 kg
Hmotnost trojnožky: 10,50 kg
Hmotnost hlavně: 3,00 kg
Délka kulometu: 1260 mm
Délka hlavně: 548 mm
Úsťová rychlost střely: 840 m/s
Rychlost střelby: 650 - 1000 ran/min
Účinný dostřel: 1500 m
URL : https://www.valka.cz/BEL-FN-MAG-t32652#118094Verze : 0
foto
URL : https://www.valka.cz/BEL-FN-MAG-t32652#118096Verze : 0